Projekt “Svemir”

U sportskoj skupini odgojiteljice su s djecom provodile projekt „Svemir“, kojim su djeca otkrivala svijet zvijezda, planeta i meteora. Postavljali su razna pitanja na koja su odgovore tražila u enciklopedijama, slikovnicama i časopisima. Odgojiteljice su u sobi dnevnog boravka uredile mjesto za kutić Svemira i obogatile ga raznim materijalima, maketama i didaktikom kako bi djeca mogla samostalno otkrivati što više informacija o Svemiru kroz igru.

Cilj projekta bio je zadovoljiti dječji interes za svemir, osobito za planete u Sunčevom sustavu, meteore i rakete, te im putem raznih poticajnih materijala omogućiti stjecanje znanja u skladu s njihovom dobi. Naglasak je na procesu učenja kroz igru, manipuliranje, razgovor i istraživanje.

Projektom su se ostvarivali zadaci: proširivanje vokabulara, kreativno izražavanje bojom, papirom, plastelinom, neoblikovanim materijalom, razvijanje mašte,  fine motorike, taktilne i vizualne percepcije i razvoj svijesti o važnosti očuvanja planete Zemlje.
Djeca su sudjelovala u raznovrsnim aktivnostima kao što su crtanje, bojanje, izvođenje pokusa, izrada rakete u kojoj mogu putovati, makete raketa, osmišljavanje odijela kojim će moći putovati negdje u svemir i drugo.

Prijave za posebne programe

Poštovani roditelji!

Ukoliko je Vaše dijete polaznik redovitog programa našeg vrtića i želite da u sljedećoj pedagoškoj godini (od rujna 2018.) bude polaznik nekog posebnog ili alternativnog programa molimo Vas da podnesete zahtjev. Zahtjev treba podnijeti i u slučaju premještaja djeteta iz posebnog u redovni program, zbog promjene Ugovora.

Ispunjen i potpisan Zahtjev za premještaj potrebno je predati u tajništvo Dječjeg vrtića Lojtrica, na adresi Smendrovićeva 9, Velika Mlaka najkasnije do 9. travnja 2018.

Zahtjev možete dobiti u centralnom objektu vrtića u Velikoj Mlaki ili ga preuzeti na mrežnoj stranici www.dv-lojtrica.hr

U slučaju većeg broja prijavljene djece od broja slobodnih mjesta prednost će imati djeca starije dobi.

U dječjem vrtiću Lojtrica osim redovitog programa provode se sljedeći programi:

  • Cjelodnevni program ranog učenja engleskog jezika – u Velikoj Mlaki, Smendrovićeva 9 i u Gradićima, Gajeva 3
  • Cjelodnevni sportski program – u Velikoj Mlaki, Smendrovićeva 9
  • Alternativni program prema koncepciji Marije Montessori – u Velikoj Mlaki, Smendrovićeva 9

Navedeni programi namijenjeni su djeci od 3. godine starosti.

Cijena posebnih programa je 790 kn, a alternativnog Montessori programa 840 kn mjesečno.

Više o programima možete saznati na mrežnoj stranici vrtića ili na brojevima telefona 6231-591, 6231-592 i 6231-598.

Zahtjev za premještaj

Predstava za djecu“ Ježeva kućica“

U sklopu programa predškole djeca vrtića pogledala su predstavu „Ježeva kućica“, koja je izvedena u Centru za kulturu Trešnjevka u Zagrebu.

Ježeva kućica, autora Branka Čopića, jedno je od najpoznatijih djela za djecu s vrlo jasnom porukom o važnosti čuvanja vlastitog doma.

Originalni stihovi prekrasne priče utkani su u sjećanja mnogih generacija, a predškolci iz svih naših objekata uživali su u ovoj zanimljivoj i poučnoj priči. Predstava ima veseli naglasak u kojoj djeca aktivno sudjeluju uključujući se kroz smijeh i pjevanje te pomažući hrabrom i skromnom ježu obraniti svoj vlastiti dom.

Hrabri i mudri jež sa svojih tristo kopalja i njegov skromni dom trajna su inspiracija odgojiteljima za kreiranje mnogih aktivnosti kroz koje djeca  razvijaju svoje kreativne, govorne i socijalne vještine.

Prometni odgoj u dječjem vrtiću

U predškolskoj skupini vrtića Smendrovićeva 9 odgojiteljice su s djecom provele projekt na temu Promet i prometni znakovi.

Cilj projekta: stjecanje osnovnih znanja o prometu i osposobljavanje djece za lakše snalaženje u svojoj okolini.

Zadaće projekta:

-upoznavanje osnovnih pravila kopnenog, zračnog i vodenog prometa te osnovnih prometnih znakova,

-usvajanje pravila i navika ponašanja u prometu,

-obogaćivanje iskustva djece  o svijetu koji ih okružuje.

 

Odgojiteljice i djeca u sobi dnevnog boravka oformili su kutić prometa. U novom, bogatom  i edukativnom okruženju djeca su promatrala i učila o starim automobilima, brodovima i ostalim prometnim sredstvima putem enciklopedija i  knjiga. O prometu su učila i kroz razne stolno-manipulativne igre: pokrivaljke, memory, društvene igre. Edukativni dokumentarni film“Crvenkapica u prometu“ oduševio je djecu. Kreativnost djece došla je do punog izražaja u oslikavanju i izradi prometnih znakova koje su naučili imenovati, vozila i maketa od pedagoški neoblikovanog materijala.

 

Roditelji kao dobri partneri aktivno su se uključili u projekt i pružili pomoć u prikupljanju poticajnih materijala potrebnih za provođenje aktivnosti. Gospođa Sliško, roditelj iz skupine po zanimanju policajka, prezentirala je djeci primjereno ponašanje u prometu kao i opasnosti koje ih očekuju ako ne poštuju prometna pravila.

Djeca našeg vrtića na klizanju

U organizaciji Grada Velike Gorice i u skladu s Godišnjim planom i programom DV Lojtrica, djeca korisnici vrtića i ove godine su polazila školu klizanja na gradskom klizalištu u Parku Franje Tuđmana u Velikoj Gorici.

Naučiti klizati brzo je i lako! Osnove tehnike klizanja dijete može usvojiti već nakon dvotjednog svakodnevnog pohađanja škole klizanjaU školi klizanja djeca najprije uče po ledu puzati, zatim slijedi stupanje, a već treći korak je kako pravilno pasti i ustati. Dio svake škole klizanja obvezno treba biti učenje padanja kako bi se izbjegle ozljede. To su osnove koje svako dijete mora usvojiti prije nego što prokliže.

Kroz školu klizanja djeci je pružena sigurna, razvojna i zabavna aktivnost na otvorenom tijekom zime. Uz stručno vođenje i pripremljene sadržaje djeca su upoznala i prema individualnim sposobnostima usvojila određene športske vještine, a klizanje je postalo uživanje. Po završetku programa mali klizači su ponosno primili zaslužene diplome.

Zabavni eksperimenti u sportskoj skupini

Kako znanost nije statična djecu ne bi trebalo poučavati znanstvenim činjenicama, nego im omogućiti iskustva pomoću kojih će aktivnim uključivanjem u pokuse, rasprave i objašnjavanja dolaziti do svojih istina i teorija, koje će se vremenom mijenjati. Djecu ne treba posebno zainteresirati za istraživački rad jer je njima istraživanje sastavni dio življenja. Prirodna dječja znatiželja i želja za znanjem izraz su djetetova traganja za shvaćanjem načina funkcioniranja svijeta. U njihovoj prirodi je da dodiruju, prevrću, okreću, sklapaju, rasklapaju i dovode u razne odnose sve ono što vide i čime mogu manipulirati. Kroz istraživanje svoje okoline djeca otkrivaju svojstva svijeta oko sebe, stvaraju uzročno-posljedične veze među stvarima i upoznaju zakonitosti. Pribavljanje informacija možemo izvršiti na mnogo načina, ali za djecu najvažniji izvori informacija su pokusi i opažanja kao ponovljive pojave i kao temelj stvaranja baze podataka, spoznaja, znanja i informacija potrebnih za definiranje odgovora.

Cilj ovog projekta bio je upoznati djecu s pojmom kemije te povezati taj pojam s nekim pojavama i procesima iz svakodnevnog života, kao i s tvarima koje nalaze u svojoj okolini. Djeca sportske skupine učila su kako napraviti jednostavne, a zanimljive i efektne pokuse s “kemikalijama” koje možemo naći kod kuće. Neki od pokusa koje smo izveli bili su: Šarena eksplozija boja; Tornado u boci; Kišni oblak u teglici; Vatromet boja u mlijeku; Nevidljiva tinta; Putujući balon; Kako miješati ulje i vodu.

Tijekom eksperimentiranja djeca su iznosila svoje dojmove, objašnjavala uočene pojave te donosila zaključke na temelju viđenog i doživljenog.