Predstavljanje edukativne slikovnice „Život uz vodu – poplave“

U ponedjeljak 30.9. održao se zanimljiv i poučan susret u centralnom objektu našeg vrtića. Posjetila nas je predstavnica Hrvatskih voda gospođa Marija Vinzer i dobro nam znani Hrvoje – maskota dječjeg programa Hrvatskih voda. Na zanimljiv način predstavili su djeci edukativnu slikovnicu pod nazivom „Život uz rijeku – poplave“ koja je prva u nizu poučnih slikovnica izdanih od strane Hrvatskih voda.

Kroz druženje djeca su proširila svoje znanje o vodama te su dodatno potaknuta na razvijanje ekološke svijesti. Naučili su kako je potrebno popiti do osam čaša vode na dan, kako je broj hitnih službi 112, na koji način štedjeti vodu te kako čuvati prirodu. Svako dijete je na kraju druženja dobilo svoj primjerak zanimljive slikovnice.

Radujemo se novim slikovnicama te iščekujemo ponovni susret s Hrvojem u nekim novim zgodama.

Počinje nova pedagoška godina

U ponedjeljak, 2. rujna ponovo se otvaraju svi područni objekti našeg vrtića:

  • Velika Mlaka, Smendrovićeva 9
  • Velika Mlaka, Školska 20
  • Mičevec, Savska 1
  • Gradići, Gajeva 3
  • Donja Lomnica, Školska 2
  • Donja Lomnica, Školska 4

Raspored djece po odgojnim skupinama možete pronaći na oglasnim pločama svih naših objekata.

Sukladno već dobivenim naputcima pri upisu, novoupisana djeca prvi dan u vrtić dolaze iza 8:00 sati, borave s roditeljem u skupini kraće vrijeme (jedan do dva sata), a za boravak u vrtiću potrebno je ponijeti:

  • papuče za dijete i roditelja,
  • pelene ako ih dijete koristi,
  • rezervnu odjeću za dijete,
  • izjavu o preuzimanju djeteta iz vrtića ukoliko to nisu roditelji.

U vrtić ne mogu krenuti djeca čija oba roditelja nisu potpisala Ugovor, kao ni djeca koja su na odgodi školovanja, a roditelji nakon postupka pregleda i upisa nisu o tome obavijestili stručni tim vrtića ili dostavili Rješenje o odgodi upisa u prvi razred osnovne škole.

Više informacija o prilagodbi i prvim danima u vrtiću nalaze se u letku kojeg možete preuzeti.

Moj_vrtic

Igraonica za potencijalno darovitu djecu

Budući da svako dijete ima pravo na odgoj i obrazovanje usklađeno s njegovim potrebama i specifičnostima razvoja, Dječji vrtić Lojtrica već treću godinu provodi verificirani odgojno-obrazovni program za potencijalno darovitu djecu predškolske dobi.

Program je namijenjen potencijalno darovitoj djeci sličnih intelektualnih sposobnosti i interesa koja su polaznici vrtića. Igraonica, kojoj ime “olujom ideja” odabiru djeca ove godine nosi naziv “Sveznalice”. Provodi se jednom tjedno po jedan sat u skupini od deset do petnaest djece pod vodstvom odgojiteljica Josipe Jambrek i Božice Rakamarić koje su prošle edukaciju za provođenje programa u Centru za poticanje darovitosti djeteta “Bistrić”, ali i niz drugih edukacija iz područja darovitosti. Prije uključivanja u program djeca prolaze psihodijagnostičko testiranje kojeg provodi psihologinja vrtića. Za djecu polaznike igraonica je besplatna.

Ciljevi programa su: poticanje i razvoj kreativnog mišljenja i izražavanja, poticanje i razvoj različitih vrsta inteligencije, poticanje i razvoj samopouzdanja, pozitivne slike o sebi i razvoj socio-emocionalnih kompetencija, rad na socijalnim vještinama te interakcija i suradnja s vršnjacima sličnih intelektualnih sposobnosti.

Prepoznavanje i identificiranje različitih oblika darovitosti, talenata i kreativnosti  izazov je za roditelje, odgojitelje, učitelje, ali i sve one koji se nalaze u neposrednoj interakciji s njima. Darovita djeca, uz nadprosječne sposobnosti, imaju i brojne druge specifične karakteristike kao što su: znatiželja, kreativnost, smisao za humor, verbalno umijeće, upornost, pretjerana pobudljivost, a mogu imati obilježja emocionalne zrelosti karakteristične za jednu određenu dob dok su tjelesne i intelektualne karakteristike tipične za neku drugu dob. Važno je napomenuti da darovita djeca koja nisu na vrijeme prepoznata često se prepoznaju kao djeca s problemima u ponašanju (pojačan prkos, povučenost, nametljivost, emocionalna osjetljivost…). Mogu biti izolirana od ostale djece zbog poteškoća u socijalnim kontaktima, što utječe na formiranje slike o sebi i zato je važno što ranije prepoznati darovitu djecu s ciljem adekvatnog zadovoljavanja njihovih obrazovnih i socio-emocionalnih potreba.

Upravo je jedan od ciljeva igraonice poraditi na slabostima potencijalno darovite djece, naučiti ih kako se nositi s neuspjehom, pomoći im da čuvaju svoje vrijednosti i njeguju svoj unutarnji svijet, ali i da se uspiju emocionalno povezati s drugima.

Kraći program za potencijalno darovitu djecu koji se provodi u Dječjem vrtiću Lojtrica temelji se na pomno planiranim aktivnostima, vodeći se interesima djece. Prema područjima interesa prilagođava se didaktički materijal za matematičke aktivnosti, verbalne igre, likovne, glazbene i tjelesne aktivnosti, igre građenja i konstruiranja, multimediju, logiku i promišljanje.

U dosadašnjem radu primjećujemo da djecu jako zanimaju znanstveni pokusi. Pri tome djeca nisu samo pasivni promatrači, već i aktivni sudionici, a njihova promišljanja i izjave nadmašuju sva očekivanja.

Obilježavanje Međunarodnog dana dječje knjige

Međunarodni dan dječje knjige obilježava se svake godine, na rođendan Hansa Christiana Andersena, najpoznatijeg pisca bajki. Tada se obilježava i rođendan prve nacionalne kampanje za promicanje čitanja naglas djeci od rođenja “Čitaj mi!”. Cilj kampanje ali i Međunarodnog dana dječje knjige je poticati roditelje i druge odrasle da s čitanjem naglas djetetu započnu već od njegova rođenja kako bi čitanje postalo dijelom svakodnevnog ugodnog druženja te kako bi se stvorila posebna emocionalna veza između djeteta i odrasle osobe koja mu čita (www.citajmi.info). 

Tim povodom održana je radionica za roditelje i djecu u mlađoj jasličkoj skupini. Na početku radionice logopedinja je istaknula važnost čitanja naglas od najranije dobi te dala savjete koje slikovnice koristiti i na koji način. Zatim su roditeljima bili ponuđeni materijali od kojih su izrađivali vlastite slikovnice, lutkice za prst u obliku najdražeg lika iz slikovnice i slično. Na preporuku odgojiteljica, donijeli su najdražu djetetovu slikovnicu koju su mogli čitati zajedno s njim u kutiću za čitanje.

I ovim putem zahvaljujemo roditeljima koji su sudjelovali i izradili prekrasne slikovnice.

CAP program (Child Assault Prevention)

„Predškolski CAP“ je program prevencije zlostavljanja djece namijenjen djeci predškolske dobi u vrtićima. CAP se u našoj ustanovi provodi već treću godinu. Ove pedagoške godine radionice su održane za polaznike programa predškole izvan redovitog programa, kroz tri uzastopna dana.

Cilj  programa je smanjiti ranjivost djece i njihovu izloženost različitim oblicima zlostavljanja kroz:

– pružanje kvalitetnih informacija,

– poučavanje učinkovitim prevencijskim strategijama,

– osnaživanje njima važnih odraslih, roditelja i zaposlenika vrtića, da im pruže kvalitetniju podršku.

Program su provodile tri educirane zaposlenice – CAP pomagačice: pedagoginja Tajana Stepanić te odgojiteljice Anamarija Cimaš i Tamara Oblić.