Dječji vrtić Lojtrica predškolska je ustanova Grada Velike Gorice, osnovana temeljem odluke o osnivanju koju je donijelo Gradsko vijeće 29. listopada 2010. godine. Novim planom mreže dječjih vrtića na području Grada iz travnja 2010. predviđa se djelovanje četiri, umjesto dotadašnja dva vrtića. To je u skladu s pedagoškim standardom prema kojem je optimalna veličina dječjeg vrtića 400 do najviše 600 djece.

Dječji vrtić Lojtrica počeo je s radom 01. travnja 2011. u vrlo nepovoljnim organizacijskim uvjetima, s upravom privremeno smještenom u prostorima Dječjeg vrtića „Žirek“ u Velikoj Gorici. Vrtićem je tada ravnala privremena ravnateljica Suzana Čujev Šipušić, a u samim počecima vrtić je radio bez tajnika i ekonoma.

U lipnju iste godine za ravnateljicu Dječjeg vrtića imenovana je Ljuba Brnadić, a ubrzo se zapošljavaju tajnica i ekonom, koji zajedno sa stručnim timom (pedagogom i defektologom), zdravstvenim voditeljem i djelatnicama računovodstva sve napore usmjeruju u podizanje kvalitete odgojno-obrazovnog rada s djecom i organizacijsko-materijalnih uvjeta u kojima se isti ostvaruje. Krajem rujna 2011. uprava vrtića seli u novouređeni prostor u Ulici kralja Petra Svačića u Velikoj Gorici, gdje djeluje do izgradnje namjenskog objekta dječjeg vrtića u Velikoj Mlaki.

U rujnu 2015. otvara se novi moderan vrtić na adresi Smendrovićeva 9, Velika Mlaka, koji je opremljen sukladno pedagoškim standardima. Preseljenjem djece u novi vrtić zatvaraju se dosadašnji prostori u Teslinoj ulici i Osnovnoj školi Velika Mlaka i dodatno se proširuju kapaciteti za veći obuhvat djece. U novi objekt seli i uprava vrtića kao i kuhinja.

Dječji vrtić Lojtrica provodi program predškolskog odgoja, obrazovanja, njege i zaštite djece u dobi od godinu dana do polaska u školu, a svoju djelatnost ostvaruje prema Zakonu o predškolskom odgoju i Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja predškolske djece, te u skladu s općedruštvenim tendencijama koja proizlaze iz Konvencije o pravima djece, odnosno nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava.

U vrtić je upisano 430 djece u 6 jasličkih i 15 vrtićkih skupina, na 6 lokacija na području Velike Mlake, Mičevca, Gradića i Donje Lomnice.

Vrtić zapošljava ukupno 89 djelatnika. Po strukturi radnih mjesta tu su ravnateljica, pedagoginja, psihologinja, defektologinja, zdravstvena voditeljica, tajnica, ekonom, stručnjak zaštite pri radu, 2 djelatnice računovodstva, 54 odgojiteljice, 3 kuharice, 3 pomoćne kuharice, 15 spremačica-servirki, 1 krojačica, 1 pralja i 2 domara.

Vrtić surađuje s udrugom „Djeca prva“, te se u objektima u Velikoj Mlaki i Gradićima održava igraonica za djecu iz socio-depriviranih sredina.

Vizija vrtića jest da u svoju djelatnost uključuje suvremene stručne spoznaje i evaluira postignuća kod svakog djeteta i prevenira teškoće odrastanja radom vlastitih djelatnika, partnerstvom s roditeljima i lokalnom zajednicom. Želja nam je da svojim radom podižemo kvalitetu predškolskog odgoja djece grada Velike Gorice, te u tom smislu stvaramo preduvjete za kreiranje novih kraćih programa.