U engleskoj mješovitoj skupini provedeno je akcijsko istraživanje na temu boravka djece na zraku u funkciji učenja i istraživanja, s ciljem obogaćivanja sadržaja i aktivnosti za djecu za vrijeme boravka na zraku. U sklopu tog istraživanja odgojiteljice su u suradnji s pedagoginjom pripravnicom Milom Šimić pratile interes djece i u skladu s time planirane različite igre i aktivnosti.

Sve provedene aktivnosti dokumentirane su fotografijama, videozapisima i izjavama djece, a na osnovu prikupljenog materijala odgojiteljice su uvodile nove promjene u skladu s individualnim potrebama i interesima djece.

Osim učenja i istraživanja nismo zanemarili ni važnost tjelesnih aktivnosti pa su za vrijeme boravka na zraku djeci svaki puta bile ponuđene dvije vrste aktivnosti: istraživačko-spoznajne (razni eksperimenti) te tjelesne aktivnosti (sportske igre, natjecanja i sl.). Aktivnosti su svaki put koordinirale dvije odgojiteljice i pedagoginja pripravnica.

Djeca su imala priliku prema vlastitom interesu i raspoloženju birati u kojoj aktivnosti će sudjelovati i koliko dugo će se zadržati.

U nastavku prilažemo fotografije provedenih aktivnosti.