Debata u „Munjevitim Lojtrićima“

Debata kao oblik tolerantne rasprave razvija komunikacijske, govorno-jezične i socijalne vještine te kritičko mišljenje, kao i motivaciju za učenjem i postignućem.

Djeca u igraonici za potencijalno darovitu djecu „Munjeviti Lojtrići“ imala su jedinstvenu priliku sudjelovati u debati na temu „Vrtićke proslave rođendana – voće ili slatkiši“. Pozivu vrtića rado se odazvala gđa. Katarina Drvodelić, voditeljica Debatnog kluba Grada Velike Gorice. Djeci je prije početka debate objasnila osnovna pravila debatiranja: dok jedan priča drugi slušaju, izmjenjuju se argumenti na način da su povezani s onim što je rečeno prije toga, argumenti trebaju imati objašnjenje zašto je nešto bitno i točno. Nakon kratke uvodne rasprave, djeca su se podijelila u dvije grupe ovisno o tome misle li da su za proslave rođendana u vrtiću bolji slatkiši (torta, kolači, bomboni i sl.) ili voće. Afirmacijska grupa koja je branila tezu da je bolje voće bila je brojnija od negacijske koja je tvrdila da su bolji slatkiši. Pojedina djeca na elokventan i argumentiran način branila su svoju tezu.

Ovo iskustvo djeci je bilo zabavno i zanimljivo, a prema riječima gđe. Katarine u nekima od njih kriju se i budući uspješni debatanti.

Svjetski dan knjige

 „Svjetski dan knjige i autorskih prava obilježava se svake godine 23. travnja kao simboličan datum u svjetskoj književnosti jer su toga dana 1616. godine umrli Miguel de Cervantes i William Shakespeare.“ (https://hr.wikipedia.org/wiki/Svjetski_dan_knjige_i_autorskih_prava)

Obilježavanjem Svjetskog dana knjige dodatno se podsjećamo na važnost čitanja s djecom od najranije dobi. Ukoliko osiguravamo poticajno okruženje za dijete u kojem je ono okruženo knjigama te u kojem se s njime  redovito čita, uvelike pozitivno utječemo na razvoj predčitalačkih i predpisačkih vještina djeteta. Odrasli su tu i kao primjer za stvaranje djetetove  navike druženja s knjigama.

Djeca se u vrtiću svakodnevno susreću s knjigama. One su im dostupne kroz posebni centar koji posjeduje svaka soba dnevnog boravka, često različitog naziva poput  „Kutića knjižnice“, Kutića početnog čitanja i pisanja“ ili „Mekog kutića“. To je mjesto gdje su djeci svakodnevno dostupne razne knjige i slikovnice te ne prođe dan da se koja knjiga ne prolista, da se u koju knjigu ne zaviri.

Danas postoje prekrasne priče u različitim oblicima od kojh svaki ima neke svoje prednosti. Dostupne su nam priče i u digitalnom obliku, poput audio priča s dodatnim zvučnim efektima te video zapisa popraćenih slikama iz knjiga. Za djecu predškolske dobi ipak najviše preporučamo priče u svom izvornom fizičkom obliku – knjige koje donose mnoge dobrobiti za dijete i potiču njegov razvoj u mnogim područjima. Detaljnije o važnosti čitanja s djecom od najranije dobi i tome kako čitati možete pročitajte na stranici kampanje „Čitaj mi!“.

https://www.citajmi.info/naslovna/

https://centarproventus.hr/knjige-i-slikovnice/ – preporučene terapeutske slikovnice od kojih i naš Vrtić neke posjeduje i aktivno koristi.

https://evenio.hr/proizvod/slikovnice/higijena/mrljek-i-prljek-paket-od-cetiri-slikovnice-iz-serije-higijena/ – jako zabavne, smiješne i ujedno  poučne priče o higijeni – preporučamo!

 

Upisi djece u dječje vrtiće i program predškole (Mala škola) za pedagošku godinu 2022/2023.

Prijave za upis djece u dječje vrtiće provode se u razdoblju od 12. do 20. svibnja 2022.g. isključivo putem aplikacije „e-Upisi“ na poveznici https://e-upisi.hr/

Iznimno, prijave za program predškole ne provode se putem aplikacije (više u nastavku ove obavijesti).

Ovaj novi sustav upisa provodi se u suradnji sa Središnjim državnim uredom za razvoj digitalnog društva i Ministarstvom znanosti i obrazovanja, a u okviru projekta „Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove“ financiranom iz Europskog socijalnog fonda. Za elektroničku predaju zahtjeva neophodna je važeća vjerodajnica u sustavu e-Građani sigurnosne razine 2. Dovoljno je da jedan roditelj ima važeću vjerodajnicu u sustavu e-Građani. U samo iznimnim okolnostima, ukoliko ne raspolažete računalnom opremom potrebnom za upis, možete se obratiti administratoru vrtića u kojem želite ostvariti upis.
Za podnošenje zahtjeva uz pomoć administratora na računalnoj opremi u vrtiću obavezno je unaprijed telefonski dogovoriti termin (javiti se do 17.05. za dodjelu termina).

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

Zahtjev za upis djeteta može se podnijeti isključivo elektronskim putem u dva dječja vrtića.

Za informacije o Dječjem vrtću Lojtrica možete nazvati na brojeve telefona 6231 591 i 6231 596 , ponedjeljkom i srijedom od 15 do 18 sati, a utorkom, četvrtkom i petkom od 10 do 12 sati ili putem elektroničke pošte upisi@dv-lojtrica.hr

Brojevi telefona u navedenom terminu dostupni su samo u vrijeme upisnog roka.

Prilikom odabira vrtića i programa, molimo Vas da obratite pažnju na Plan upisa (dokument ispod teksta) koji definira broj slobodnih mjesta u pojedinom programu sukladno dobi djeteta.

PROGRAMI I LOKACIJE DJEČJEG VRTIĆA LOJTRICA

Dječji vrtić Lojtrica djeluje na sljedećim lokacijama:

 • Velika Mlaka, Smendrovićeva 9
 • Velika Mlaka, Školska 20
 • Mičevec, Savska 1
 • Gradići, Lj. Gaja 3
 • Donja Lomnica, Školska 2
 • Donja Lomnica, Školska 4
 • Lukavec, Dolenska 20
 • Selnica Šćitarjevska, Selnica Šćitarjevska 80 c

Zahtjevi se podnose za ostvarivanje sljedećih programa predškolskog odgoja i obrazovanja:

 1. REDOVITI CJELODNEVNI PROGRAM
  – za djecu u dobi od navršenih godinu dana do polaska u osnovnu školu
 2. POSEBNI I ALTERNATIVNI CJELODNEVNI PROGRAMI

– sportski program – Velika Mlaka, Smendrovićeva 9 (3-7 god)
– program ranog učenja engleskog jezika – Velika Mlaka, Smendrovićeva 9 (4-7 god)
– program ranog učenja engleskog jezika – Gradići, Lj. Gaja 3 (4-7 god)

– Montessori jaslički program – Velika Mlaka, Smendrovićeva 9 (1-3-god)
– Montessori vrtićki program – Velika Mlaka, Smendrovićeva 9 (3-7 god)

 

PRIJAVE ZA PROGRAM PREDŠKOLE (za djecu koja nisu polaznici vrtića)

Program predškole organiziran je na područnim objektima u Velikoj Mlaki, Smendrovićeva 9 i Selnici Šćitarjevskoj 80 c te moguće i na drugim lokacijama ovisno o broju prijavljene djece. Provodi se od listopada 2022. do svibnja 2023. godine, obvezan je i besplatan za roditelje.
Prijava za upis provodi se za djecu u godini pred polazak u školu, a za djecu pripadnike nacionalnih manjina (odnosno djecu kojima hrvatski jezik nije materinski jezik) i djecu s teškoćama u razvoju dvije godine pred polazak u školu.
Zahtjev i dokumentaciju za upis u program predškole DV Lojtrica roditelj/skrbnik šalje putem elektroničke pošte upisi@dv-lojtrica.hr
Zahtjev za upis može se preuzeti na mrežnoj stranici vrtića, u rubrici Obrasci za roditelje.

UPISNA DOKUMENTACIJA

Uz podnošenje Zahtjeva za upis u dječji vrtić potrebno je dati pristanak za povlačenje dokumenata iz sustava e-Građani:
– rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta,
– uvjerenje (potvrdu) o prebivalištu/boravištu djeteta
– uvjerenja o prebivalištu/boravištu roditelja/skrbnika
– dokaz o zaposlenju roditelja – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji

Prednost pri upisu imaju djeca s prebivalištem/boravištem na području Grada Velike Gorice (prebivalište/boravište moraju imati i djeca i roditelji), a djeca s područja drugih gradova/općina upisuju se u dječji vrtić ako ima slobodnih mjesta.

Ostala dokumentacija za ostvarivanje prednosti pri upisu (nije potrebna za upis u program predškole – Malu školu):
– dokaz o redovitom školovanju roditelja – potvrda obrazovne ustanove o redovitom školovanju,
– medicinska dokumentacija koja potvrđuje teškoću u razvoju djeteta (nalazi stručnjaka zdravstvenih ustanova, povijest bolesti, otpusno pismo i sl.) i Rješenje Jedinstvenog tijela vještačenja ili HZZO,
– za dijete koje živi u iznimno teškim socijalnim i zdravstvenim prilikama – dokaz o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu – Rješenje Centra za socijalnu skrb,
– za dijete roditelja invalida Domovinskog rata – Rješenje o utvrđivanju postojanja invaliditeta,
– za dijete roditelja s invaliditetom – Nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja u kojem je navedena težina oštećenja zdravlja 3. i 4. stupnja ili drugi dokument koji dokazuje navedeni stupanj, kategoriju ili postotak invaliditeta,
– dokaz o samohranosti roditelja – rodni list djeteta ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta, smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog roditelja, Rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta, Rješenje Centra za socijalnu skrb o lišenju poslovne sposobnosti i oduzimanju roditeljske skrbi, dokument kojim se dokazuje dugotrajno liječenje ili izdržavanje kazne zatvora,
– za dijete iz jednoroditeljske obitelji – dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu (presuda o razvodu braka ili izjava ovjerena kod javnog bilježnika),
– za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi – rješenje, odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi,
– za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece – za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta,
– za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu – rješenje o pravu na doplatak za djecu.

Potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu djeteta i kopiju iskaznice imunizacije roditelji primljene djece dostavljaju prilikom upisa djeteta, odnosno prije potpisivanja ugovora. Stručni tim dječjeg vrtića obavit će inicijalni razgovor s upisanom djecom i roditeljima prije polaska djeteta u vrtić.

OSTVARIVANJE PREDNOSTI

Djeca s teškoćama u razvoju ne podliježu postupku bodovanja, o njihovom upisu odlučuje Povjerenstvo za upis djece na temelju dokumentacije i procjene stručnog tima vrtića.

Ukoliko dječji vrtić zbog nedostatka prostora ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja za upis, prednost ostvaruju:
– dijete roditelja invalida Domovinskog rata i dijete osobe s invaliditetom
– dijete oba zaposlena roditelja
– dijete samohranog zaposlenog roditelja
– dijete zaposlenog roditelja iz jednoroditeljske obitelji
– dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi
– dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece
– dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu
– dijete čija su oba roditelja na redovitom školovanju
– dijete čiji je jedan roditelj na redovitom školovanju, a drugi roditelj zaposlen
– dijete čiji je jedan roditelj zaposlen ili na redovitom školovanju, a drugi nezaposlen
– dijete koje nije upisano prethodne godine iako je tada ostvarilo uvjete za upis, a čiji su roditelji predali zahtjev u upisnom roku prethodne godine u isti dječji vrtić
– dijete koje je bilo upisano u dječji vrtić, ali je u tijeku godine ispisano zbog objektivnih razloga (zdravstveni problemi, problemi adaptacije i sl) te se ponovno upisuje u isti dječji vrtić
– dijete u godini prije polaska u osnovnu školu

OBJAVA REZULTATA

Rezultati upisa djece u DV Lojtrica objavit će se 9. lipnja 2022. na mrežnoj stranici www.dv-lojtrica.hr

Roditelj ima pravo podnijeti pisani prigovor na rezultate upisa Upravnom vijeću dječjeg vrtića u roku od 8 dana od dana objave rezultata upisa.

Djeca upisana slijedom ove obavijesti uključuju se u dječji vrtić početkom pedagoške godine (1. rujna 2022.), a tijekom godine ukoliko to želi roditelj i postoji slobodno mjesto.

Informacije o prijavama u druge dječje vrtiće na području Grada Velike Gorice kao i broj slobodnih mjesta možete vidjeti ovdje:

http://www.gorica.hr/2022/05/obavijest-o-upisu-djece-u-djecje-vrtice-i-program-predskole-mala-skola-na-podrucju-grada-velike-gorice-za-pedagosku-godinu-20222023/#more-36194

Plan upisa svi vrtići

Upisi-u-djecje-vrtice-korisnicke-upute-roditelji

Vrtić Lojtrica pomogao u nabavi dizalice za transfere

Dizalica za transfere „došla je kući“ zahvaljujući zajedničkim snagama djece, roditelja te cjelokupnog vrtića na čelu s ravnateljicom Ljubom Brnadić. Svesrdnim uključivanjem vrtića u Kampanju „Biljka za MD“ u svibnju 2021. godine, prikupljene su donacije od kojih je nabavljena dizalica za transfere namijenjena Ivoni Smolčić.

Više o tome možete pročitati ovdje: https://www.facebook.com/110139683743994/posts/713213870103236/

Izlaganje sportske skupine na regionalnoj smotri projekata građanskog odgoja

Na Regionalnoj smotri projekata u području nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo  (za područje Karlovačke, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije), održane 5.travnja 2022., odgojiteljice mentorice Ana-Marija Cimaš i Nives Tepšić, predstavile su naš vrtić kroz projekt sportske skupine “Sport ne poznaje prepreke”. 

Cilj projekta je bio razvijanje senzibiliteta i prevencija potencijalnih predrasuda kod djece prema osobama s invaliditetom te njihovo upoznavanje sa sportovima osoba s invaliditetom. U sklopu projekta sportska skupina ugostila je srebrnog paraolimpijca Vladimira Šandora te su imali zajednički trening sa članovima i trenerima ” Fuji”- judo kluba osoba s invaliditetom. Kroz sport i sportska druženja, uz pomoć odraslih, kod djece su ojačali vrijednosti koje promiču ravnopravnost, pravednost, međusobno poštovanje, samokontrolu, empatiju, otvorenost prema različitostima. Neposrednim iskustvenim učenjem kroz projekt utjecalo se na formiranje svijesti i izgradnju stavova prihvaćanja osoba s invaliditetom kod djece.

Djeca su naučila promišljati o problematici s kojima se susreću i žive osobe s invaliditetom, spoznala kako postoje različiti uzroci invaliditeta te kako psihofizički nedostatak nije prepreka za bavljenje sportom i nizanjem uspjeha. Izlaganjem i radom s djecom na ovome projektu odgojiteljice potvrđuju činjenicu kako bavljenje sportom podiže kvalitetu života te daje djeci dobar primjer kako  smo u sportu svi jednaki i da samo radom i trudom možemo ostvariti zavidne rezultate.

 

Pripremila: Ivana Mahin, mag. praesc. educ.