Svjetski dan izumitelja

Jedna od važnih zadaća odgojitelja je stvaranje preduvjeta za oslobađanje i poticanje dječje
kreativnosti. O tome posebno govori dr. Jasna Cvetković-Lay, obrazovna specijalistica za
darovite. Prema Cvetković-Lay (2002) emocionalnu podršku djetetu potrebno je prepoznati,
cijeniti i dati pitanjima i neobičnim misaonim eksperimentima. Djetetu treba osigurati
mnoštvo raznolikog materijala, učiti ga ustrajnosti te poticati originalnost (Isto, 2002).
Poticanje divergentnog mišljenja moguće je kroz razne kreativne metode kao što su npr. umne
mape, oluje ideja, gluma, vođena fantazija, kartice slučajnih pojmova, glazba, slikanje, priča i
brojne druge. Kreativno mišljenje vodi eksperimentu, ali i otkriću i izumu, stoga ga je
potrebno što više poticati. Djecu treba poticati da misle, pronalaze rješenja, stvaraju, predlažu
različite ideje te nauče samostalno rješavati probleme. Na taj će način stjecati samostalnost,
toleranciju i biti aktivni u individualnim i grupnim aktivnostima. Također dijete će se
osloboditi straha od pogrešaka i neuspjeha.

Osim kroz svakodnevne aktivnosti u redovnom programu u kojima potičemo dječju
kreativnost i darovitost, u DV Lojtrica postoji kraći program rada s potencijalno darovitom
djecom. Program se provodi u centralnom objektu te je organiziran kao igraonica u mješovitoj
skupini djece, jednom tjedno u poslijepodnevnim satima, u trajanju od 60 minuta. U skupinu
je ove godine uključeno 10-ero djece u dobi od 4 do 7 godina. Program provode odgojiteljice
Josipa Jambrek i Božica Rakamarić, koje imaju dodatnu izobrazbu za provođenje tog
programa. U realizaciji programa sudjeluje i stručni tim Vrtića. Kroz program se namjeravaju
zadovoljiti djetetove specifične potrebe i potaknuti razvoj već urođenih potencijala. Kraći
program za potencijalno darovitu djecu u izboru poticaja naglasak stavlja na aktivnosti koje
potiču aktivno učenje, kreativnost i divergentno mišljenje.

Postoji dan kada poseban naglasak stavljamo na dječju kreativnost, maštu i stvaralaštvo a to je
Dan izumitelja koji se obilježava 9. studenog svake godine. Ovaj dan nas potiče na stvaranje i
jačanje vjere u vlastite izumiteljske ideje i promjene za zajedničku budućnost. Također na taj
dan se prisjećamo davno zaboravljenih izumitelja, a posebno onih koji su svojim izumima
unaprijedili ljudski život. Povodom tog dana, u engleskoj mješovitoj skupini organizirali smo
„Dan izuma“. Djeca su u timu imala zadatak osmisliti svoj izum, smisliti ime za njega, te ga
nakon isteka zadanog vremena predstaviti prijateljima. Također smo se u tome danu dotakli i
profesora Baltazara i njegovih izuma. Predškolci su također za domaću zadaću imali osmisliti
svoj izum koji su potom izradili ili nacrtali te ga u vrtiću prezentirali svojim prijateljima.
Velika pohvala za male kreativne izumitelje!

„Hoće li dijete razviti svoju darovitost/talent i iskazati ga u nekom području svoje aktivnosti
ovisi, osim o onome što je na svijet donijelo rođenjem, i o brojnim okolinskim činiteljima
kojima će biti izloženo tijekom života, osobito tijekom ranog djetinjstva. Zbog toga stručnjaci
koji proučavaju ovaj fenomen upozoravaju da je upravo tijekom predškolske dobi potrebno
poticati razvoj svih postojećih potencijala, pa tako i onih područja koja bi se mogla razviti
intenzivnije i značajnije od drugih i kasnije iskazati kao darovitost.“ (Cvetković-Lay i
Sekulić-Majurec, 2008).

Tekst pripremila: Marija Kmet, odgojiteljica

I u mom gradu Vukovar svijetli

Čuvajući uspomenu i sjećanje na žrtvu Vukovara i Škabrnje upalili smo svijeće u akciji „I u
mom gradu Vukovar svijetli“. Akciju je pokrenula gospođa Vini Rakić, magistrica
defektologije iz Splita. Njezina ideja bila je da se tog dana upale svijeće uz ulice nazvane po
Vukovaru. Ideja se brzo proširila cijelom Hrvatskom te se svake godine na taj način odaje
počast žrtvama Vukovara.

Kroz odgojno-obrazovni rad odgojiteljice su djeci na primjeren način približile tragičnu
prošlost Vukovara. Dan uoči državnog praznika Dan sjećanja na žrtve domovinskog rata i
Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, u zajedništvu smo upalili svijeće ispred svih naših
objekata. Budući da je Dječji vrtić Lojtrica vrtić s eko statusom, ove godine izradili smo i
posebne lampione tako što smo iskoristili stare staklenke koje smo prigodno ukrasili.

Za kraj divna poruka gospođe Rakić, začetnice akcije: Vukovar je grad simbol cijelog
Domovinskog rata i svih ostalih mjesta i gradova koji su strahovito propatili, on je simbol za
naše jučer i danas – pa treba biti naše svjetlo i za sutra, naš putokaz i moralni lučonoša.

Pripremila: Marija Kmet, odgojiteljica

Dječji vrtić Lojtrica na znanstveno-stručnom skupu OMEP 2021

OMEP (Organisation Mondiale pour l’Education Préscolaire) je međunarodna, nevladina i
neprofitna organizacija koja se bavi svim aspektima odgoja i obrazovanja u ranom djetinjstvu.
Osnovana je 1948. godine. OMEP brani i promiče prava djece na odgoj i obrazovanje u svijetu i
podržava aktivnosti koje poboljšavaju dostupnost visoko kvalitetnog obrazovanja i skrbi za
djecu. OMEP Hrvatska osnovan je 19. svibnja 2011. te primljen u članstvo Svjetske organizacije
u srpnju 2011. na Svjetskoj skupštini OMEP- a u Hong Kongu.

Povodom 10 godina djelovanja, OMEP Hrvatska organizirao je Znanstveno-stručni skup
„Promjene u RPOO-u – RPOO kao promjena: odgoj i obrazovanje kao odgovor na novo
normalno“. Skup je održan u Opatiji 11. i 12. studenog. Na ovome skupu sudjelovali su brojni
domaći i inozemni stručnjaci koji se bave područjem ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
(Sanja Tatalović-Vorkapić, Ivana Visković, Edita Rogulj, Adrijana Višnjić-Jevtić, Pasi Salberg,
Marilyn Fleer, Ingrid Pramling Samuelsson i dr.).

Na skupu je sudjelovala odgojiteljica našeg vrtića Petra Gotal. U suradnji s kolegicom Katarinom
Šeravić Lovrak iz Dječjeg vrtića Ciciban, Petra Gotal predstavila je istraživanje na temu
„Zadovoljstvo roditelja provođenjem programa ranog usvajanja stranog jezika“.
Razmjena iskustava i ideja stručnjaka na ovome skupu pokazatelj je međusobne podrške koja je
u ovim izazovnim vremenima potrebna svima, a osobito onima koji rade s djecom rane i
predškolske dobi.

Tekst pripremila: Petra Gotal, mag. praesc. educ., odgojitelj mentor

Akcija „Posadi stablo!“

U subotu 6.11.2021. održana je tradicionalna sadnja sadnica stabala u Gradićima. Nositelj projekta „Krajobraz Gradića“ (participacija, regeneracija i sanacija – projekt krajobraznog uređenja naselja) bili su DVD Gradići, a Grad Velika Gorica osigurao je sredstva za sadnice i tako podržao cijelu akciju.

 

Akciji su prisustvovali mještani naselja Gradići, odgojitelji, djeca i roditelji engleske skupine Dječjeg vrtića Lojtrica iz područnog objekta Gradići te učiteljica, učenici i njihovi roditelji iz Osnovne škole u Gradićima. Posađeno je tridesetosam velikih sadnica žalosne vrbe, crvenog javora, bijelog jasena, graba, lipe i mnogih drugih vrsta stabala. Brigu o okolišu mještani su, osim sadnjom stabala, iskazali i sakupljanjem otpada.

Cilj akcije je osvijestiti djecu i odrasle o važnosti očuvanja i brige za okoliš, kao i o važnosti suradnje cjelokupne lokalne zajednice.

 

Dječji vrtić Lojtrica ima titulu Eko vrtića i ponosno je brani već dugi niz godina.

Odgojiteljice iz područnog objekta Gradići njeguju razvoj senzibiliteta prema okolišu i podizanju ekološke svijesti kod predškolske djece. To čine kroz svakodnevne i raznovrsne aktivnosti poput odvajanja otpada u posebne spremnike, kompostiranja, plijevljenja, malčiranja, sadnje i zalijevanja povrtnjaka i cvjetnjaka.

Zajedničko sudjelovanje mještana Gradića i Vrtića u akcijama poput ove samo je još jedan korak boljoj i ekološki održivoj budućnosti i dobra suradnja s lokalnom zajednicom.

 

Napisala: odgojiteljica Martina Popijač

Dječji vrtić Lojtrica na konferenciji „Pred mojim očima rasteš“

Konferencija Pred mojim očima rasteš namijenjena je roditeljima i stručnjacima iz područja ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, a trajala je od 21. do 23. listopada. Cilj ove konferencije je potaknuti stručnjake na kreiranje odgojno-obrazovnih sadržaja iz područja ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja sa svrhom širenja svijesti i suvremenih odgojnih spoznaja među širom stručno-popularnom publikom.

Teme izlaganja na konferenciji organizirane su u sljedeće tematske cjeline:

  • Odnos odrasli-dijete kao polazište cjelokupnog odgojnog djelovanja (odrasli kao podrška, model djetetu, promatrač, motivator i stimulator razvoja djeteta, autoritet temeljen na povjerenju i izgradnji odnosa, prilike za osnaživanje i osamostaljivanje djeteta)
  • Pravo na individualnost odgojnog stila u skladu s dobrobiti djeteta (individualnost odraslog i djeteta, procjena i uvažavanje djetetovih potreba, krajnosti u odgojnim stilovima
  • Refleksija i samorefleksija odraslih (balansiranje između društvenih očekivanja, idealnih slika i odgojne stvarnosti; odnosno osvještavanje razine vlastitog djelovanja te težnja poboljšanju, učenju i uvijek najboljem interesu djeteta
  • Je li nam potrebna Škola za roditelje ? (pedagoško obrazovanje roditelja i rad na sebi kao dio suvremenog roditeljstva, kada i kako roditelju približiti konkretne odgojne spoznaje)
  • Neki novi klinci digitalnog doba (sigurni načini korištenja medija i ekrana u ranom i predškolskom periodu, pomirivanje digitalnog i stvarnog svijeta kroz odgojno djelovanje)
  • Prevencija sjedilačkog načina života (poticanje zdravih navika i načina života, značaj prirode i boravka na otvorenom za dječji razvoj)

Na spomenutoj konferenciji naš vrtić predstavila je odgojiteljica Petra Gotal s izlaganjem i radom na temu Izazovi suvremenog roditeljstva – pomoć i podrška.

Sve radove izložene na konferenciji možete pronaći u multimedijalnoj e-knjizi koja se nalazi na poveznici.

https://heyzine.com/flip-book/b17cbc5b93.html

Konferencija Potvrda o izlaganju – P Gotal

Tekst pripremila: Petra Gotal, mag. praesc. educ., odgojitelj mentor