Izgradnja dječjeg vrtića s prostorima društvene namjene u Selnici Šćitarjevskoj

EU projekt

 

Ideja o dječjem vrtiću u Selnici Šćitarjevskoj je započela tijekom 2015. godine, a 2016. godine Grad Velika Gorica izradio je projektno tehničku dokumentaciju.

U kolovozu 2018. godine Grad Velika Gorica prijavio je projekt „Izgradnje dječjeg vrtića s prostorima društvene namjene u Selnici Šćitarjevskoj na natječaj za provedbu Podmjere 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ u sklopu Programa ruralnog razvoja.

Procijenjena vrijednost projekta je iznosila 6.341.350 kuna.

Projektna prijava je uspješno ocijenjena tijekom ljeta 2019. godine, a u listopadu 2019. godine potpisan je Ugovor o financiranju.

U prosincu 2020. godine nakon ovjerenog Ugovora o financiranju te uspješno provedenog postupka javne nabave, Odlukom o dodjeli sredstava Grad je ostvario najviši odobreni iznos potpore od 4.663.105,52 kuna.

Nakon provedenog postupka javne nabave ukupna vrijednost projekta je iznosila 8,2 milijuna kuna odnosno 1,9 milijuna kuna više u odnosu na prvotni procijenjeni iznos.

Cilj projekta izgradnje dječjeg vrtića s prostorima društvene namjene u Selnici Šćitarjevskoj je bio povećanje kapaciteta dječjih vrtića na velikogoričkom području za 60-ero djece u 3 odgojne skupine – jasličku, mješovitu te stariju. Inače, površina građevinske čestice iznosi 2.074 četvornih metara, dok ukupna građevinska brutto površina objekta iznosi 674,5 četvornih metara.

Naime, vrtići na području Velike Gorice u prošlosti su se gradili u središtu grada te su se zadnjih godina otvarali u iznajmljenim te prilagođenim prostorima stoga se ovim projektom omogućava kvalitetnija usluga predškolskog obrazovanja za djecu građana iz ruralnih područja.

Drugi cilj projekta je bio kreiranje prostora društvene namjene za lokalno stanovništvo, što doprinosi povećanju kvalitete života na području lokalne samouprave, ali ponajviše na užem području na kojem će vrtić biti smješten. Tako stanovnici naselja Selnica Šćitarjevska mogu koristiti prostor za društvenu namjenu što uključuje multifunkcionalnu dvoranu gdje će moći organizirati manja događanja za sve dobne skupine poput edukacija, društvenih igara, natjecanja i druženja.

Realizacijom projekta doprinijelo se smanjenju nezaposlenosti (11 novih radnih mjesta u dječjem vrtiću), a i stvorili su se preduvjeti za daljnji rast i razvoj te osnovni preduvjeti za povratak i ostanak mladih stanovnika na području naselja Selnica Šćitarjevska.

Također, Grad Velika Gorica je za navedeni projekt ostvario i sufinanciranje vlastitog učešća u iznosu od 1.530.753,68 kuna kroz Program sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, što je rezultiralo s 6,2 milijuna kuna iz vanjskih izvora financiranja te vlastitim učešćem od oko 2 milijuna kuna.

Radovi na izgradnji objekta završeni su u srpnju 2021. godine te je vrtić s novom vrtićkom godinom (2021/22) uspješno započeo s radom.