Metoda poučavanja pokretom u skupini s ranim učenjem engleskog jezika u Gradićima

Kada govorimo o ranom učenju stranog jezika, igra je nedvojbeno najbolji način poučavanja, budući da djeca kroz igru istražuju, otkrivaju, povezuju i nesvjesno uče. Naglasak je stoga manje na učenju, a više na stvaranju temelja i samopouzdanja kod djece rane i predškolske dobi za daljnji jezični razvoj u okviru formalnog obrazovnog sustava.

Učenje stranog jezika u ranom razdoblju ne bi bilo moguće bez posebnog pristupa djeci, a to je situacijsko učenje, koje obuhvaća učenje u dijalogu s odgojiteljem, u kontekstu igre i svakodnevnim životnim situacijama koje su pretpostavka razumijevanju prvih govornih izraza.

 

TPR metoda poučavanja stranog jezika jedna je od metoda situacijskog pristupa učenju. Temelji se na organizaciji aktivnosti koje povezuju govor i pokret tijela. Svrha ove metode je da se strani jezik usvoji kroz motoričku aktivnost djeteta, a glavno obilježje su aktivnosti praćene verbalnom naredbom te obuhvaćaju dvije osnovne tehnike, a to su slušanje govora te fizička aktivnost koja predstavlja reakciju na informaciju koju je dijete primilo.

 

Od djece se, na početku, očekuje prepoznavanje i reagiranje na nove kombinacije prethodno naučenih riječi. Na primjer, odgajatelj usmjerava djecu s rečenicama kao što su: „Give me the book please!“ i „Clap your hands!“. Djeca također kroz igru samostalno smišljaju nove izraze te tako ispituju vlastito znanje stranog jezika.

 

Rano učenje engleskog jezika uz pomoć kvalitetne metode kao što je TPR imat će pozitivan utjecaj na djetetovu budućnost u obrazovanju. Kombinacija pokreta, glazbe, govora i pjevanja, te gotovo svih osjetila kroz brojne TPR igre zasigurno je pravi odabir u ranom učenju i poučavanju stranog jezika.

Primjeri poučavanja vokabulara putem pjesama s pokretom:

 

Djeca vole pjevati razne pjesme te upravo one mogu biti popraćene pokretima koje djeca oponašaju.

“This is the way you wash your face. wash your face, wash your face. This is the way you wash your face. All on a Saturday morning.

This is the way you wash your hands. wash your hands, wash your hands. This is the way you wash your hands. All on a Sunday morning.

This is the way you brush your teeth (…). All on a Monday morning. This is the way you brush your hair (…). All on a Tuesday morning. This is the way you clean your shoes (…). All on a Wednesday morning. This is the way you eat your food. All on a Thursday morning.

This is the way you drink “

„Head, Shoulders, Knees and Toes“je jedna od najpoznatijih TPR igara. Djeca u ovoj  igri uz glazbu uključuju cijelo svoje tijelo. Svrha igre je razumjeti pojedine dijelove tijela na  engleskom jeziku, ponoviti ih i pokazati. Ova brza igra s pokretom je izričito važna jer utječe  na djetetov razvoj govora, koordinacije, motorike i ritma.

 

„Animal Mime“ je igra u kojoj poučavatelj daje uputu djeci  da se polako i tiho kreću po sobi dnevnog boravka. Poučavatelj odabire djecu i govori im da  oponašaju životinje koje su do tada naučili.

„Day-Night“ je igra u kojoj poučavatelj objašnjava djeci da moraju ustati i pretvarati  se da su se probudili. Pritom kad čuju „Day“, djeca ustaju, protežu se i izgovaraju „Good morning“, a kada čuju „Night“ djeca idu u čučanj i izgovaraju „Good night“.  Poučavatelji izmjenjuju redoslijed kako bi djeca pozorno slušala, no ako dijete pogriješi, ono ispada iz igre.

„Simon Says“ je vrlo poznata igra koja se koristi u ranom učenju engleskog kao stranog  jezika. Poučavatelj, primjerice, kaže: Simon Says – touch your nose!, a djeca odrade traženi pokret. Kada su djeca usvojila  pravilo, igra može trajati duži vremenski period. Pritom postoji mogućnost i da dijete vodi igru. Ova se igra uglavnom igra tako da dijete koje ne odradi traženu naredbu ispada iz igre, međutim može se igrati i bez ispadanja. Djeca kroz igru Simon Says uče slijediti jednostavne upute koje uz pokret lako pamte.

Pripremila: Martina Svetličić, odgojiteljica

 

Prijave za posebne programe

Poštovani roditelji – korisnici Dječjeg vrtića Lojtrica!

 

Ukoliko želite da Vaše dijete od rujna 2021. bude polaznik posebnog ili alternativnog programa molimo Vas da podnesete zahtjev. Zahtjev treba podnijeti i u slučaju premještaja djeteta iz posebnog u redovni program, zbog promjene Ugovora.

 

Ispunjen i potpisan Zahtjev za premještaj, kojeg možete preuzeti na našoj mrežnoj stranici www.dv-lojtrica.hr (u rubrici Obrasci za roditelje) ili zatražiti u Dječjem vrtiću, potrebno je predati u tajništvo Dječjeg vrtića Lojtrica, na adresi Smendrovićeva 9, Velika Mlaka najkasnije do 8. ožujka 2021.

 

Zahtjevi predani prošle godine koji nisu pozitivno riješeni razmatrat će se ponovno osim ako ih roditelji nisu povukli.

 

O realizaciji premještaja prema Zahtjevu bit ćete telefonski obaviješteni do 1. svibnja 2021.

 

U dječjem vrtiću Lojtrica osim redovitog programa provode se sljedeći programi:

  • Cjelodnevni program ranog učenja engleskog jezika – u Velikoj Mlaki, Smendrovićeva 9 i u Gradićima, Gajeva 3
  • Cjelodnevni sportski program – u Velikoj Mlaki, Smendrovićeva 9
  • Alternativni program prema koncepciji Marije Montessori – u Velikoj Mlaki, Smendrovićeva 9

 

Navedeni programi namijenjeni su djeci od 3. godine starosti.

U slučaju većeg broja prijavljene djece od broja slobodnih mjesta prednost će imati djeca starije dobi.

 

 

 

Podrška djeci nakon potresa

 „Zemljotres je prirodna katastrofa koju ne možemo predvidjeti niti kontrolirati pa je stoga izuzetno stresna za odrasle ljude, a osobito za djecu. Čak i ako nije razorne jačine, njegova pojava aktivira, na krajnje neugodan način, gotovo sva osjetila, dovodeći do šoka i osjećaja bespomoćnosti. Osobito ukoliko se potres ponavlja.“ (DIJETE I POTRES Savjeti za roditelje, Jasna Cvetković-Lay i Eva Jagić Vasilić)

U našem vrtiću svaka skupina je na svoj način s djecom provela razne aktivnosti vezane za potres. Mnoga djeca imala su potrebu prepričati kako je to izgledalo, kako su se osjećali, bilo da su se u trenutku potresa zatekli kod kuće ili u vrtiću. Podijelila su i to da su kod kuće dogovorili što učiniti ako opet dođe do potresa  i koje je najsigurnije mjesto u kući. U vrtiću smo u svakoj skupini odredili „sigurno mjesto“ na kojem se djeca okupljaju u slučaju potresa. Kako bi bili spremniji gotovo svakodnevno provedemo po jednu vježbu. Na razini svakog objekta izrađen je i Evakuacijski plan i Protokol postupanja u slučaju potresa s kojim su upoznati svi djelatnici te je provedena evakuacijska vježba. Djeca su također, ovisno o dobi, upoznata s tim što je to potres, kako nastaje, što činiti ako se dogodi dok smo u vrtiću u igri, za vrijeme popodnevnog odmora ili za vrijeme boravka na vrtićkom dvorištu.

Primjećujemo da su mnoga djeca postala smirenija i nemaju potrebu više toliko pričati o potresu, jednim dijelom jer smo im pomogli proraditi njihove strahove, objasniti događaje na njima razumljiv način te dati smjernice što i kako ukoliko se potres ponovi.

U obradi teme uvelike su nam pomogli i razni materijali Crvenog križa i Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, a neke od njih požete pronaći na njihovim mrežnim stranicama.

https://www.hck.hr/UserDocsImages/dokumenti/Mladi/Edukacije%20za%20djecu/Potres_edukativni%20materijal.pdf

https://www.poliklinika-djeca.hr/aktualno/novosti/besplatna-publikacija-djeca-i-obitelji-prije-tijekom-i-nakon-potresa/

 

Tekst pripremila: Marija Kmet, odgojiteljica

Kako se ponašati za vrijeme i nakon potresa

U posljednje vrijeme svjedoci smo razorne moći prirode stoga je važno da smo uz podršku i zajedništvo koje pokazujemo jedni prema drugima informirani i educirani. Potrese ne možemo predvidjeti, no možemo naučiti o tome kako se u tom slučaju ponašati. U nastavku možete pogledati edukativni materijal o potresima koje su pripremili Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet i Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba.

ERF_Kako biti podrška djetetu

Više se možete informirati na mrežnoj stranici Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba:

https://www.poliklinika-djeca.hr/aktualno/novosti/kako-se-ponasati-za-vrijeme-i-nakon-potresa-video-letak-i-smjernice-za-djecu-i-roditelje/?fbclid=IwAR3veTjfy5x5CtpgcRYpVq19vfQF8stL2TRIG1UCqSE4fNY-XvH7oA_ADaM

Boravak u vrtiću u uvjetima pandemije

Poštovani roditelji!

Već duže vrijeme COVID-19 prijeti svima nama. Odgovornim ponašanjem Vas kao i našom dobrom organizacijom i vrlo visokim higijenskim uvjetima do sada smo se uspješno borili na obostrano zadovoljstvo. Kako bi i dalje Vama, djeci i zaposlenicima vrtića osigurali normalno funkcioniranje molimo Vas da budete odgovorni kao i do sada te da nas obavijestite o svakoj nastaloj situaciji kako bi pravovremeno djelovali.

S poštovanjem,

ravnateljica i djelatnici Dječjeg vrtića

U nastavku Vas podsjećamo na mjere i preporuke za sprječavanje epidemije u dječjem vrtiću:

ULAZ U VRTIĆ: Ulaz u vrtić za odrasle osobe dozvoljen je samo sa zaštitnom maskom, uz obavezan prolazak kroz dezinfekcijsku barijeru i dezinfekciju ruku. U pratnji djeteta može biti samo jedna osoba koja dovodi dijete do odgojne skupine uz poštivanje fizičke distance u odnosu na druge osobe i bez dužeg zadržavanja.

U VRTIĆ NE SMIJU DOLAZITI:

  • roditelji i djeca koji imaju simptome zarazne bolesti (temperatura, kašalj, proljev…),
  • roditelji i djeca čiji ukućani imaju simptome zarazne bolesti sa sumnjom na COVID-19 ili su upućeni na testiranje (bez obzira što još nemaju potvrđen pozitivan nalaz),
  • roditelji i djeca koji su kontakti zaražene osobe i/ili im je izrečena mjera samoizolacije,
  • roditelji i djeca koji imaju saznanje da su zaraženi COVID-19.

MJERENJE TJELESNE TEMPERATURE: Roditelj je dužan svakodnevno prije dolaska u vrtić izmjeriti temperaturu i o tome voditi evidenciju u bilježnici označenoj imenom i prezimenom djeteta(blok, informativka ili sl.) na način da upisuje sljedeće podatke: datum i vrijednost temperature. Prilikom dovođenja djeteta bilježnicu svakodnevno predaje odgojitelju na uvid. Toplomjeri na ulazu u vrtić namijenjeni su djelatnicima vrtića, a roditelji mjere tjelesnu temperaturu djetetu kod kuće.

DONOŠENJE STVARI U VRTIĆ: U vrtić se svakodnevno mogu donositi potrebne stvari za boravak djeteta, u ruksaku ili vrećici (pelene, papuče, rezervna odjeća…).

U vrtić je zabranjeno unositi hranu, piće, igračke ili bilo kakav drugi materijal od kuće.

RODITELJSKI SASTANCI: U slučaju potrebe organizirat će se individualni sastanci odgojitelja/stručnog suradnika s jednim roditeljem uz protuepidemijske mjere (maska i fizička distanca). Roditeljski sastanci na kojima prisustvuje veći broj osoba organizirat će se na daljinu (putem online platformi).

U SLUČAJU SUMNJE NA ZARAZU COVID-19: Kod pojave znakova bolesti dijete ostaje kod kuće i javlja se izabranom pedijatru koji odlučuje o daljnjim postupcima. O upućivanju na testiranje, potvrđenoj infekciji COVID-19 ili izrečenoj mjeri  samoizolacije roditelj je dužan telefonom obavijestiti Dječji vrtić.