Rezultati upisa djece na naknadnom upisnom roku

Povjerenstvo za upis Dječjeg vrtića Lojtrica donijelo je odluku o upisu djece, na temelju broja slobodnih mjesta u pojedinim objektima i skupinama (Plan upisa), prema kriterijima koji su određeni Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, Odlukom Gradskog vijeća Grada Velike Gorice i Pravilnikom o upisu djece Dječjeg vrtića Lojtrica.

 

Roditelji djece čiji su zahtjevi za upis prihvaćeni dužni su se javiti Dječjem vrtiću Lojtrica do 29. 09. u vremenu od 11:00 do 15:00 sati na brojeve telefona:

6231-596; 6231-591; 6231-592; 6231-598; 6231-595 kako bi potvrdili da prihvaćaju ponuđeno mjesto i dobili termin inicijalnog razgovora.

Roditelji koji se ne jave Dječjem vrtiću u predviđenom roku smatrat će se da su odustali od upisa u DV Lojtrica.

 

Informacije o inicijalnim razgovorima i potpisivanju Ugovora:

 

Sa svom primljenom djecom i roditeljima obavit će se inicijalni razgovori koji su obavezan dio upisa. Razgovori će se obavljati u Smendrovićevoj 9, Velika Mlaka, u terminu kojeg će roditelj dobiti telefonskim putem.

 

Na razgovor dolazi roditelj s djetetom i donosi sljedeću dokumentaciju:

 • čitko ispunjen Inicijalni upitnik kojeg možete preuzeti s naše mrežne stranice (u rubrici Obrasci za roditelje),
 • presliku zdravstvene iskaznice djeteta,
 • presliku knjižice cijepljenja djeteta,
 • potvrdu pedijatra o obavljenom sistematskom pregledu djeteta (ne stariju od 2 mjeseca od dana inicijalnog razgovora),
 • potvrdu stomatologa o obavljenom sistematskom pregledu djeteta,
 • preslike medicinske dokumentacije za dijete sa zdravstvenim ili razvojnim teškoćama (npr. specijalistički nalazi i preporuke u slučaju alergija, kroničnih bolesti, nalazi logopeda, psihologa, fizijatra…),
 • preslika Nalaza i mišljenja Jedinstvenog tijela vještačenja ili Rješenja HZZO o korištenju dopusta za njegu djeteta s teškoćama u razvoju.

 

Tek nakon što je obavljen razgovor i donesena sva tražena dokumentacija potpisuje se Ugovor o ostvarivanju predškolskog odgoja i obrazovanja za dijete, kojeg potpisuju oba roditelja i u slučaju jednoroditeljskih obitelji gdje su oba roditelja skrbnici.

Obavijest o rezultatima upisa naknadni rok

Obavijest o naknadnom upisnom roku

Prijave za naknadni upisni rok podnosit će se od 9. do 16. rujna 2022. isključivo putem aplikacije „e-Upisi“ na poveznici https://e-upisi.hr/

Za elektroničku predaju zahtjeva neophodno je da jedan roditelj ima važeću vjerodajnicu u sustavu e-Građani sigurnosne razine 2.  Prijaviti se mogu roditelji djece koja će do 31. listopada 2022. navršiti godinu dana. Ako je vaš Zahtjev na redovnom upisnom roku bio neprihvaćen ili nije razmatran, a dalje želite upis, morate ponovno podnijeti Zahtjev na ovom roku.

Rezultati upisa djece u DV Lojtrica objavit će se 27. rujna 2022. na mrežnoj stranici www.dv-lojtrica.hr. Sva primljena djeca kreću u vrtić tijekom listopada.

Molimo zainteresirane roditelje da obrate pažnju na sljedeće:

 • Obavezno pogledajte Plan upisa (broj slobodnih mjesta) koji se nalazi ispod ove obavijesti te se prijavite sukladno njemu.
 • Molimo pročitajte korisničke upute koje je moguće preuzeti ispod ove obavijesti.
 • Prilikom podnošenja prijave potrebno je dati pristanak za povlačenje dokumenata iz sustava e-Građani te provjeriti jesu li dokumenti uspješno povučeni. Ukoliko nisu, morate ih sami priložiti.
 • Nemojte preskočiti korak „Odabir kriterija“ u prijavi – prijava neće biti adekvatno bodovana ukoliko sami niste odabrali sve kriterije na temelju kojih možete ostvariti prednost.

 

Plan upisa naknadni rok

Upisi-u-djecje-vrtice-korisnicke-upute-roditelji (2)

Rezultati upisa djece u Dječji vrtić Lojtrica

Povjerenstvo za upis Dječjeg vrtića Lojtrica donijelo je odluku o upisu djece, na temelju broja slobodnih mjesta u pojedinim objektima i skupinama (Plan upisa), prema kriterijima koji su određeni Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, Odlukom Gradskog vijeća Grada Velike Gorice i Pravilnikom o upisu djece Dječjeg vrtića Lojtrica.

Roditelji djece čiji su zahtjevi za upis prihvaćeni dužni su se javiti Dječjem vrtiću Lojtrica u razdoblju od 14.6. do 17.6.2022. u vremenu od 8:00 do 15:00 sati na brojeve telefona:
6231-596; 6231-591; 6231-592; 6231-598; 6231-595 kako bi potvrdili da prihvaćaju ponuđeno mjesto i dobili termin inicijalnog razgovora.
Roditelji koji se ne jave Dječjem vrtiću u predviđenom roku smatrat će se da su odustali od upisa u DV Lojtrica.

Informacije o inicijalnim razgovorima i potpisivanju Ugovora:

Sa svom primljenom djecom i roditeljima obavit će se inicijalni razgovori koji su obavezan dio upisa. Razgovori će se obavljati u Smendrovićevoj 9, Velika Mlaka, od 22. do 29.08. 2022. u terminu kojeg roditelj dobije telefonskim putem.

Na razgovor dolazi roditelj s djetetom i donosi sljedeću dokumentaciju:
čitko ispunjen Inicijalni upitnik kojeg možete preuzeti s naše mrežne stranice (u rubrici Obrasci za roditelje),
presliku zdravstvene iskaznice djeteta,
presliku knjižice cijepljenja djeteta,
potvrdu pedijatra o obavljenom sistematskom pregledu djeteta (ne stariju od 2 mjeseca od dana inicijalnog razgovora),
potvrdu stomatologa o obavljenom sistematskom pregledu djeteta,
preslike medicinske dokumentacije za dijete sa zdravstvenim ili razvojnim teškoćama (npr. specijalistički nalazi i preporuke u slučaju alergija, kroničnih bolesti, nalazi logopeda, psihologa, fizijatra…),
preslika Nalaza i mišljenja Jedinstvenog tijela vještačenja ili Rješenja HZZO o korištenju dopusta za njegu djeteta s teškoćama u razvoju.

Tek nakon što je obavljen razgovor i donesena sva tražena dokumentacija potpisuje se Ugovor o ostvarivanju predškolskog odgoja i obrazovanja za dijete, kojeg potpisuju oba roditelja i u slučaju jednoroditeljskih obitelji gdje su oba roditelja skrbnici.

Upisi u „Malu školu“
Upisi i inicijalni razgovori za program predškole izvan redovitog programa (Mala škola) održavat će se u rujnu 2022. o čemu će roditelji biti naknadno obaviješteni putem mrežne stranice dječjeg vrtića.

Obavijest o rezultatima upisa

Obavijest Grada Velike Gorice za roditelje/skrbnike

Za svu djecu koja ispunjavaju uvjete osigurana mjesta u dječjim vrtićima

Naporima Grada Velike Gorice sva djeca koja ispunjavaju uvjete bit će upisana u velikogoričke vrtiće. Rezultat je to dodatnog ulaganja i proširenja vrtićkih kapaciteta. Do jeseni će tako biti završena tri nova vrtića. U tijeku su završne provjere svih prijavljenih s obzirom na navedeno te će rezultati biti objavljeni sljedeći tjedan i svakom roditelju čije dijete ispunjava uvjete za upis u vrtić, bit će ponuđeno mjesto u jednom od velikogoričkih vrtića.

Upisi djece u dječje vrtiće i program predškole (Mala škola) za pedagošku godinu 2022/2023.

Prijave za upis djece u dječje vrtiće provode se u razdoblju od 12. do 20. svibnja 2022.g. isključivo putem aplikacije „e-Upisi“ na poveznici https://e-upisi.hr/

Iznimno, prijave za program predškole ne provode se putem aplikacije (više u nastavku ove obavijesti).

Ovaj novi sustav upisa provodi se u suradnji sa Središnjim državnim uredom za razvoj digitalnog društva i Ministarstvom znanosti i obrazovanja, a u okviru projekta „Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove“ financiranom iz Europskog socijalnog fonda. Za elektroničku predaju zahtjeva neophodna je važeća vjerodajnica u sustavu e-Građani sigurnosne razine 2. Dovoljno je da jedan roditelj ima važeću vjerodajnicu u sustavu e-Građani. U samo iznimnim okolnostima, ukoliko ne raspolažete računalnom opremom potrebnom za upis, možete se obratiti administratoru vrtića u kojem želite ostvariti upis.
Za podnošenje zahtjeva uz pomoć administratora na računalnoj opremi u vrtiću obavezno je unaprijed telefonski dogovoriti termin (javiti se do 17.05. za dodjelu termina).

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

Zahtjev za upis djeteta može se podnijeti isključivo elektronskim putem u dva dječja vrtića.

Za informacije o Dječjem vrtću Lojtrica možete nazvati na brojeve telefona 6231 591 i 6231 596 , ponedjeljkom i srijedom od 15 do 18 sati, a utorkom, četvrtkom i petkom od 10 do 12 sati ili putem elektroničke pošte upisi@dv-lojtrica.hr

Brojevi telefona u navedenom terminu dostupni su samo u vrijeme upisnog roka.

Prilikom odabira vrtića i programa, molimo Vas da obratite pažnju na Plan upisa (dokument ispod teksta) koji definira broj slobodnih mjesta u pojedinom programu sukladno dobi djeteta.

PROGRAMI I LOKACIJE DJEČJEG VRTIĆA LOJTRICA

Dječji vrtić Lojtrica djeluje na sljedećim lokacijama:

 • Velika Mlaka, Smendrovićeva 9
 • Velika Mlaka, Školska 20
 • Mičevec, Savska 1
 • Gradići, Lj. Gaja 3
 • Donja Lomnica, Školska 2
 • Donja Lomnica, Školska 4
 • Lukavec, Dolenska 20
 • Selnica Šćitarjevska, Selnica Šćitarjevska 80 c

Zahtjevi se podnose za ostvarivanje sljedećih programa predškolskog odgoja i obrazovanja:

 1. REDOVITI CJELODNEVNI PROGRAM
  – za djecu u dobi od navršenih godinu dana do polaska u osnovnu školu
 2. POSEBNI I ALTERNATIVNI CJELODNEVNI PROGRAMI

– sportski program – Velika Mlaka, Smendrovićeva 9 (3-7 god)
– program ranog učenja engleskog jezika – Velika Mlaka, Smendrovićeva 9 (4-7 god)
– program ranog učenja engleskog jezika – Gradići, Lj. Gaja 3 (4-7 god)

– Montessori jaslički program – Velika Mlaka, Smendrovićeva 9 (1-3-god)
– Montessori vrtićki program – Velika Mlaka, Smendrovićeva 9 (3-7 god)

 

PRIJAVE ZA PROGRAM PREDŠKOLE (za djecu koja nisu polaznici vrtića)

Program predškole organiziran je na područnim objektima u Velikoj Mlaki, Smendrovićeva 9 i Selnici Šćitarjevskoj 80 c te moguće i na drugim lokacijama ovisno o broju prijavljene djece. Provodi se od listopada 2022. do svibnja 2023. godine, obvezan je i besplatan za roditelje.
Prijava za upis provodi se za djecu u godini pred polazak u školu, a za djecu pripadnike nacionalnih manjina (odnosno djecu kojima hrvatski jezik nije materinski jezik) i djecu s teškoćama u razvoju dvije godine pred polazak u školu.
Zahtjev i dokumentaciju za upis u program predškole DV Lojtrica roditelj/skrbnik šalje putem elektroničke pošte upisi@dv-lojtrica.hr
Zahtjev za upis može se preuzeti na mrežnoj stranici vrtića, u rubrici Obrasci za roditelje.

UPISNA DOKUMENTACIJA

Uz podnošenje Zahtjeva za upis u dječji vrtić potrebno je dati pristanak za povlačenje dokumenata iz sustava e-Građani:
– rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta,
– uvjerenje (potvrdu) o prebivalištu/boravištu djeteta
– uvjerenja o prebivalištu/boravištu roditelja/skrbnika
– dokaz o zaposlenju roditelja – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji

Prednost pri upisu imaju djeca s prebivalištem/boravištem na području Grada Velike Gorice (prebivalište/boravište moraju imati i djeca i roditelji), a djeca s područja drugih gradova/općina upisuju se u dječji vrtić ako ima slobodnih mjesta.

Ostala dokumentacija za ostvarivanje prednosti pri upisu (nije potrebna za upis u program predškole – Malu školu):
– dokaz o redovitom školovanju roditelja – potvrda obrazovne ustanove o redovitom školovanju,
– medicinska dokumentacija koja potvrđuje teškoću u razvoju djeteta (nalazi stručnjaka zdravstvenih ustanova, povijest bolesti, otpusno pismo i sl.) i Rješenje Jedinstvenog tijela vještačenja ili HZZO,
– za dijete koje živi u iznimno teškim socijalnim i zdravstvenim prilikama – dokaz o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu – Rješenje Centra za socijalnu skrb,
– za dijete roditelja invalida Domovinskog rata – Rješenje o utvrđivanju postojanja invaliditeta,
– za dijete roditelja s invaliditetom – Nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja u kojem je navedena težina oštećenja zdravlja 3. i 4. stupnja ili drugi dokument koji dokazuje navedeni stupanj, kategoriju ili postotak invaliditeta,
– dokaz o samohranosti roditelja – rodni list djeteta ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta, smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog roditelja, Rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta, Rješenje Centra za socijalnu skrb o lišenju poslovne sposobnosti i oduzimanju roditeljske skrbi, dokument kojim se dokazuje dugotrajno liječenje ili izdržavanje kazne zatvora,
– za dijete iz jednoroditeljske obitelji – dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu (presuda o razvodu braka ili izjava ovjerena kod javnog bilježnika),
– za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi – rješenje, odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi,
– za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece – za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta,
– za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu – rješenje o pravu na doplatak za djecu.

Potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu djeteta i kopiju iskaznice imunizacije roditelji primljene djece dostavljaju prilikom upisa djeteta, odnosno prije potpisivanja ugovora. Stručni tim dječjeg vrtića obavit će inicijalni razgovor s upisanom djecom i roditeljima prije polaska djeteta u vrtić.

OSTVARIVANJE PREDNOSTI

Djeca s teškoćama u razvoju ne podliježu postupku bodovanja, o njihovom upisu odlučuje Povjerenstvo za upis djece na temelju dokumentacije i procjene stručnog tima vrtića.

Ukoliko dječji vrtić zbog nedostatka prostora ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja za upis, prednost ostvaruju:
– dijete roditelja invalida Domovinskog rata i dijete osobe s invaliditetom
– dijete oba zaposlena roditelja
– dijete samohranog zaposlenog roditelja
– dijete zaposlenog roditelja iz jednoroditeljske obitelji
– dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi
– dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece
– dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu
– dijete čija su oba roditelja na redovitom školovanju
– dijete čiji je jedan roditelj na redovitom školovanju, a drugi roditelj zaposlen
– dijete čiji je jedan roditelj zaposlen ili na redovitom školovanju, a drugi nezaposlen
– dijete koje nije upisano prethodne godine iako je tada ostvarilo uvjete za upis, a čiji su roditelji predali zahtjev u upisnom roku prethodne godine u isti dječji vrtić
– dijete koje je bilo upisano u dječji vrtić, ali je u tijeku godine ispisano zbog objektivnih razloga (zdravstveni problemi, problemi adaptacije i sl) te se ponovno upisuje u isti dječji vrtić
– dijete u godini prije polaska u osnovnu školu

OBJAVA REZULTATA

Rezultati upisa djece u DV Lojtrica objavit će se 9. lipnja 2022. na mrežnoj stranici www.dv-lojtrica.hr

Roditelj ima pravo podnijeti pisani prigovor na rezultate upisa Upravnom vijeću dječjeg vrtića u roku od 8 dana od dana objave rezultata upisa.

Djeca upisana slijedom ove obavijesti uključuju se u dječji vrtić početkom pedagoške godine (1. rujna 2022.), a tijekom godine ukoliko to želi roditelj i postoji slobodno mjesto.

Informacije o prijavama u druge dječje vrtiće na području Grada Velike Gorice kao i broj slobodnih mjesta možete vidjeti ovdje:

http://www.gorica.hr/2022/05/obavijest-o-upisu-djece-u-djecje-vrtice-i-program-predskole-mala-skola-na-podrucju-grada-velike-gorice-za-pedagosku-godinu-20222023/#more-36194

Plan upisa svi vrtići

Upisi-u-djecje-vrtice-korisnicke-upute-roditelji

Najava upisa djece u dječje vrtiće – obavijest za roditelje/skrbnike

Obavještavamo roditelje i skrbnike djece predškolske dobi o početku prijava za upis u dječje vrtiće na području Grada Velike Gorice. Prijave za upis provodit će se u razdoblju od 12. do 20. svibnja 2022.g. putem aplikacije „e-Upisi“ na poveznici https://e-upisi.hr/ Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva i Ministarstva znanosti i obrazovanja, a u okviru projekta „Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove“.

Aplikacija je na nacionalnoj razini dostupna na portalu e-Građani te omogućava dohvat podataka o kojima evidenciju vode tijela javne vlasti.
Pozivamo roditelje i skrbnike koji ove godine namjeravaju podnijeti prijavu za upis djeteta u dječji vrtić da, ukoliko već nisu, aktiviraju uslugu e-Građani te izvrše provjeru svojih podataka i podataka o djetetu budući da se za izmjenu podataka koje aplikacija povlači iz sustava potrebno obratiti isključivo nadležnoj instituciji (matičnom uredu, MUP-u, HZMO-u).

Za elektroničku predaju zahtjeva neophodna je važeća vjerodajnica u sustavu e-Građani sigurnosne razine 2. Dovoljno je da jedan roditelj ima važeću vjerodajnicu u sustavu e-Građani.

Lokacije i programe dostupne za upis možete provjeriti na mrežnim stranicama odabranog vrtića gdje će također biti dostupne detaljne upute za prijavu djeteta.

U samo iznimnim okolnostima, ukoliko ne raspolažete računalnom opremom potrebnom za upis, možete se obratiti administratoru vrtića u kojem želite ostvariti upis.

Obavijest o upisima u dječje vrtiće na području Grada Velike Gorice bit će objavljena na mrežnim stranicama Grada Velike Gorice www.gorica.hr i na mrežnim stranicama svih dječjih vrtića u prvom tjednu mjeseca svibnja.