Rezultati upisa djece u Dječji vrtić Lojtrica

Povjerenstvo za upis Dječjeg vrtića Lojtrica donijelo je odluku o upisu djece, na temelju broja slobodnih mjesta u pojedinim objektima i skupinama (Plan upisa), prema kriterijima koji su određeni Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, Odlukom Gradskog vijeća Grada Velike Gorice i Pravilnikom o upisu djece Dječjeg vrtića Lojtrica.

Obavijest o rezultatima upisa je na dnu ovog teksta.

 

Roditelji djece čiji su zahtjevi za upis prihvaćeni dužni su se javiti Dječjem vrtiću Lojtrica u razdoblju od 14.6. do 19.6.2023. u vremenu od 9:00 do 15:00 sati na brojeve telefona:

6231-596; 6231-591; 6231-592; 6231-598; 6231-595 kako bi potvrdili da prihvaćaju ponuđeno mjesto i dobili termin inicijalnog razgovora.

Roditelji koji se ne jave Dječjem vrtiću u predviđenom roku smatrat će se da su odustali od upisa u DV Lojtrica.

 

Informacije o inicijalnim razgovorima i potpisivanju Ugovora:

Sa svom primljenom djecom i roditeljima obavit će se inicijalni razgovori koji su obavezan dio upisa. Razgovori će se obavljati u Smendrovićevoj 9, Velika Mlaka, u terminu kojeg roditelj dobije telefonskim putem.

 

Na razgovor dolazi roditelj s djetetom i donosi sljedeću dokumentaciju:

 • čitko ispunjen Inicijalni upitnik kojeg možete preuzeti s naše mrežne stranice (u rubrici Obrasci za roditelje),
 • ispunjene Privole (Privola roditelja i Privola za osobne podatke) koje možete preuzeti s naše mrežne stranice (u rubrici Obrasci za roditelje),
 • presliku zdravstvene iskaznice djeteta,
 • presliku knjižice cijepljenja djeteta,
 • potvrdu pedijatra o obavljenom sistematskom pregledu djeteta (ne stariju od 2 mjeseca od dana inicijalnog razgovora),
 • potvrdu stomatologa o obavljenom sistematskom pregledu djeteta,
 • preslike medicinske dokumentacije za dijete sa zdravstvenim ili razvojnim teškoćama (npr. specijalistički nalazi i preporuke u slučaju alergija, kroničnih bolesti, nalazi logopeda, psihologa, fizijatra…),
 • preslika Nalaza i mišljenja Jedinstvenog tijela vještačenja ili Rješenja HZZO o korištenju dopusta za njegu djeteta s teškoćama u razvoju.

 

Tek nakon što je obavljen razgovor i donesena sva tražena dokumentacija potpisuje se Ugovor o ostvarivanju predškolskog odgoja i obrazovanja za dijete, kojeg potpisuju oba roditelja i u slučaju jednoroditeljskih obitelji gdje su oba roditelja skrbnici.

 

Upisi u „Malu školu“

Sva prijavljena djeca primljena su u program predškole. Upisi i inicijalni razgovori za program predškole izvan redovitog programa (Mala škola) održavat će se u rujnu 2023. o čemu će roditelji biti naknadno obaviješteni.

Obavijest o rezultatima upisa 2023

Upisi djece u dječje vrtiće i program predškole (Mala škola) na području Grada Velike Gorice za pedagošku godinu 2023./2024.

Prijave za upis djece u dječje vrtiće provode se u razdoblju od 11. do 19. svibnja 2023.g. (do 12:00 h) isključivo putem aplikacije „e-Upisi“ na poveznici https://e-upisi.hr/

Iznimno, prijave za program predškole ne provode se putem aplikacije, nego se predaju prema uputama u nastavku ove obavijesti.

Za elektroničku predaju zahtjeva neophodna je važeća vjerodajnica u sustavu e-Građani sigurnosne razine 2. Dovoljno je da jedan roditelj ima važeću vjerodajnicu u sustavu e-Građani. U samo iznimnim okolnostima, ukoliko ne raspolažete računalnom opremom potrebnom za upis, možete se obratiti administratoru vrtića u kojem želite ostvariti upis.
Za podnošenje zahtjeva uz pomoć administratora na računalnoj opremi u vrtiću obavezno je unaprijed telefonski dogovoriti termin (najaviti se do 16.05. za dodjelu termina).

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

Zahtjev za upis djeteta može se podnijeti isključivo elektronskim putem u jedan dječji vrtić.

Za informacije o Dječjem vrtću Lojtrica možete nazvati na brojeve telefona 6231 591 i 6231 596 , ponedjeljkom i srijedom od 15 do 18 sati, a utorkom, četvrtkom i petkom od 10 do 12 sati ili putem elektroničke pošte upisi@dv-lojtrica.hr

Molimo Vas da obratite pažnju na Plan upisa (dokument ispod teksta) koji definira broj slobodnih mjesta u pojedinom programu i lokacijama sukladno dobi djeteta.

PRIJAVE ZA PROGRAM PREDŠKOLE (za djecu koja nisu polaznici vrtića)

Program predškole organiziran je na područnim objektima u Velikoj Mlaki, Smendrovićeva 9, Selnica Šćitarjevska 80 c te moguće i na drugim lokacijama ovisno o broju prijavljene djece. Provodi se od listopada 2023. do svibnja 2024. godine, obvezan je i besplatan za roditelje.
Prijava za upis provodi se za djecu u godini pred polazak u školu.

Zahtjev i dokumentaciju za upis u program predškole DV Lojtrica roditelj/skrbnik šalje putem elektroničke pošte na upisi@dv-lojtrica.hr
Zahtjev za upis može se preuzeti na mrežnoj stranici vrtića, u rubrici Obrasci za roditelje.

UPISNA DOKUMENTACIJA I OSTVARIVANJE PREDNOSTI

Prilikom podnošenja prijave potrebno je dati pristanak za povlačenje dokumenata iz sustava e-Građani te provjeriti jesu li dokumenti uspješno povučeni. Ukoliko nisu, morate ih sami priložiti.

Nemojte preskočiti korak „Odabir kriterija“ u prijavi – prijava neće biti adekvatno bodovana ukoliko sami niste odabrali sve kriterije na temelju kojih možete ostvariti prednost.

Prednost pri upisu imaju djeca s prebivalištem/boravištem na području Grada Velike Gorice (prebivalište/boravište moraju imati i djeca i roditelji), a djeca s područja drugih gradova/općina upisuju se u dječji vrtić ako ima slobodnih mjesta.

Prednost pri upisu ostvaruje se sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, Odluci o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za određivanje visine roditeljskih uplata za ostvarivanje programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima kojima je osnivač Grad Velika Gorica i Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Lojtrica.

Prednosti i bodove možete pronaći u Pravilniku o upisu ispod ovog teksta.

OBJAVA REZULTATA

Rezultati upisa djece u DV Lojtrica objavit će se 13. lipnja 2023. na mrežnoj stranici www.dv-lojtrica.hr

Roditelj ima pravo podnijeti pisani prigovor na rezultate upisa Upravnom vijeću dječjeg vrtića u roku od 8 dana od dana objave rezultata upisa.

Djeca upisana slijedom ove obavijesti uključuju se u dječji vrtić početkom pedagoške godine (1. rujna 2023.), a tijekom godine ukoliko se roditelj prijavi i postoji slobodno mjesto.

Pravilnik o upisu 2023

Korisničke upute upisi za roditelje

Obavijest o upisu 2023

Plan upisa svi vrtići 2023

Najava upisa u dječje vrtiće za pedagošku godinu 2023./24. – obavijest za roditelje/skrbnike

Poštovani roditelji i skrbnici djece predškolske dobi, ovim putem obavještavamo Vas o početku prijava za upis u dječje vrtiće na području Grada Velike Gorice. Prijave za upis provodit će se u razdoblju od 11. do 19. svibnja 2023.g. (do 12:00 h) putem aplikacije „e-Upisi“ na poveznici https://e-upisi.hr/

Aplikacija je na nacionalnoj razini dostupna na portalu e-Građani te omogućava dohvat podataka o kojima evidenciju vode tijela javne vlasti. Pozivamo roditelje i skrbnike koji ove godine namjeravaju podnijeti prijavu za upis djeteta u dječji vrtić da, ukoliko već nisu, aktiviraju uslugu e-Građani te izvrše provjeru svojih podataka i podataka o djetetu budući da se za izmjenu podataka koje aplikacija povlači iz sustava potrebno obratiti isključivo nadležnoj instituciji (matičnom uredu, MUP-u, HZMO-u).

Za elektroničku predaju zahtjeva neophodna je važeća vjerodajnica u sustavu e-Građani sigurnosne razine 2. Dovoljno je da jedan roditelj ima važeću vjerodajnicu u sustavu e-Građani. Lokacije i programe dostupne za upis možete provjeriti na mrežnim stranicama odabranog vrtića gdje će također biti dostupne detaljne upute za prijavu djeteta.

U samo iznimnim okolnostima, ukoliko ne raspolažete računalnom opremom potrebnom za upis, možete se obratiti administratoru vrtića u kojem želite ostvariti upis.

Obavijest o upisima u dječje vrtiće na području Grada Velike Gorice bit će objavljena na mrežnim stranicama Grada Velike Gorice www.gorica.hr i na mrežnim stranicama svih dječjih vrtića u prvom tjednu mjeseca svibnja.

Rezultati upisa djece na naknadnom upisnom roku

Povjerenstvo za upis Dječjeg vrtića Lojtrica donijelo je odluku o upisu djece, na temelju broja slobodnih mjesta u pojedinim objektima i skupinama (Plan upisa), prema kriterijima koji su određeni Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, Odlukom Gradskog vijeća Grada Velike Gorice i Pravilnikom o upisu djece Dječjeg vrtića Lojtrica.

 

Roditelji djece čiji su zahtjevi za upis prihvaćeni dužni su se javiti Dječjem vrtiću Lojtrica dana 27. 02. u vremenu od 11:00 do 15:00 sati na brojeve telefona:

6231-596; 6231-591; 6231-592; 6231-598 kako bi potvrdili da prihvaćaju ponuđeno mjesto i dobili termin inicijalnog razgovora.

Roditelji koji se ne jave Dječjem vrtiću navedenog dana smatrat će se da su odustali od upisa u DV Lojtrica.

 

Informacije o inicijalnim razgovorima i potpisivanju Ugovora:

 

Sa svom primljenom djecom i roditeljima obavit će se inicijalni razgovori koji su obavezan dio upisa. Razgovori će se obavljati u Smendrovićevoj 9, Velika Mlaka, u terminu kojeg će roditelj dobiti telefonskim putem.

 

Na razgovor dolazi roditelj s djetetom i donosi sljedeću dokumentaciju:

 • čitko ispunjen Inicijalni upitnik kojeg možete preuzeti s naše mrežne stranice (u rubrici Obrasci za roditelje),
 • presliku zdravstvene iskaznice djeteta,
 • presliku knjižice cijepljenja djeteta,
 • potvrdu pedijatra o obavljenom sistematskom pregledu djeteta (ne stariju od 2 mjeseca od dana inicijalnog razgovora),
 • potvrdu stomatologa o obavljenom sistematskom pregledu djeteta,
 • preslike medicinske dokumentacije za dijete sa zdravstvenim ili razvojnim teškoćama (npr. specijalistički nalazi i preporuke u slučaju alergija, kroničnih bolesti, nalazi logopeda, psihologa, fizijatra…),
 • preslika Nalaza i mišljenja Jedinstvenog tijela vještačenja ili Rješenja HZZO o korištenju dopusta za njegu djeteta s teškoćama u razvoju.

 

Tek nakon što je obavljen razgovor i donesena sva tražena dokumentacija potpisuje se Ugovor o ostvarivanju predškolskog odgoja i obrazovanja za dijete, kojeg potpisuju oba roditelja i u slučaju jednoroditeljskih obitelji gdje su oba roditelja skrbnici.

Obavijest o rezultatima upisa 2-2023

 

Obavijest o naknadnom upisnom roku

Prijave za naknadni upisni rok podnosit će se od 10. do 17. veljače 2023. isključivo putem aplikacije „e-Upisi“ na poveznici https://e-upisi.hr/

Za elektroničku predaju zahtjeva neophodno je da jedan roditelj ima važeću vjerodajnicu u sustavu e-Građani sigurnosne razine 2.  Prijaviti se mogu samo roditelji djece vrtićke dobi, koja će do 28. veljače 2023. navršiti tri godine. Za djecu jasličke dobi nema slobodnih mjesta.

Rezultati upisa djece u DV Lojtrica objavit će se 24. veljače 2023. na mrežnoj stranici www.dv-lojtrica.hr. Sva primljena djeca kreću u vrtić početkom ožujka.

Molimo zainteresirane roditelje da obrate pažnju na sljedeće:

 • Obavezno pogledajte Plan upisa (broj slobodnih mjesta) koji se nalazi ispod ove obavijesti te se prijavite sukladno njemu.
 • Molimo pročitajte korisničke upute koje je moguće preuzeti ispod ove obavijesti.
 • Prilikom podnošenja prijave potrebno je dati pristanak za povlačenje dokumenata iz sustava e-Građani te provjeriti jesu li dokumenti uspješno povučeni. Ukoliko nisu, morate ih sami priložiti.
 • Nemojte preskočiti korak „Odabir kriterija“ u prijavi – prijava neće biti adekvatno bodovana ukoliko sami niste odabrali sve kriterije na temelju kojih možete ostvariti prednost.

 

Korisničke upute upisi za roditelje

Plan upisa naknadni rok 2-2023

Rezultati upisa djece na naknadnom upisnom roku

Povjerenstvo za upis Dječjeg vrtića Lojtrica donijelo je odluku o upisu djece, na temelju broja slobodnih mjesta u pojedinim objektima i skupinama (Plan upisa), prema kriterijima koji su određeni Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, Odlukom Gradskog vijeća Grada Velike Gorice i Pravilnikom o upisu djece Dječjeg vrtića Lojtrica.

 

Roditelji djece čiji su zahtjevi za upis prihvaćeni dužni su se javiti Dječjem vrtiću Lojtrica do 29. 09. u vremenu od 11:00 do 15:00 sati na brojeve telefona:

6231-596; 6231-591; 6231-592; 6231-598; 6231-595 kako bi potvrdili da prihvaćaju ponuđeno mjesto i dobili termin inicijalnog razgovora.

Roditelji koji se ne jave Dječjem vrtiću u predviđenom roku smatrat će se da su odustali od upisa u DV Lojtrica.

 

Informacije o inicijalnim razgovorima i potpisivanju Ugovora:

 

Sa svom primljenom djecom i roditeljima obavit će se inicijalni razgovori koji su obavezan dio upisa. Razgovori će se obavljati u Smendrovićevoj 9, Velika Mlaka, u terminu kojeg će roditelj dobiti telefonskim putem.

 

Na razgovor dolazi roditelj s djetetom i donosi sljedeću dokumentaciju:

 • čitko ispunjen Inicijalni upitnik kojeg možete preuzeti s naše mrežne stranice (u rubrici Obrasci za roditelje),
 • presliku zdravstvene iskaznice djeteta,
 • presliku knjižice cijepljenja djeteta,
 • potvrdu pedijatra o obavljenom sistematskom pregledu djeteta (ne stariju od 2 mjeseca od dana inicijalnog razgovora),
 • potvrdu stomatologa o obavljenom sistematskom pregledu djeteta,
 • preslike medicinske dokumentacije za dijete sa zdravstvenim ili razvojnim teškoćama (npr. specijalistički nalazi i preporuke u slučaju alergija, kroničnih bolesti, nalazi logopeda, psihologa, fizijatra…),
 • preslika Nalaza i mišljenja Jedinstvenog tijela vještačenja ili Rješenja HZZO o korištenju dopusta za njegu djeteta s teškoćama u razvoju.

 

Tek nakon što je obavljen razgovor i donesena sva tražena dokumentacija potpisuje se Ugovor o ostvarivanju predškolskog odgoja i obrazovanja za dijete, kojeg potpisuju oba roditelja i u slučaju jednoroditeljskih obitelji gdje su oba roditelja skrbnici.

Obavijest o rezultatima upisa naknadni rok