U nastavku možete preuzeti edukativnu brošuru koju su pripremili Ministarstvo unutarnjih poslova RH – Ravnateljstvo civilne zaštite sa suradnicima.

Potres_brošura A5 – web