Predškolski CAP je program prevencije zlostavljanja djece namijenjen djeci starije predškolske dobi. Sastoji se od tri dijela koji se provode točno određenim redoslijedom. Educirani CAP tim (Maja Detelić – psihologinja, Lana Pešl – odgojiteljica i Tajana Stepanić – pedagoginja) 5. travnja održao je predavanje za sve djelatnike vrtića kako bi ih se upoznalo s programom i načinom provedbe u vrtiću te ih se informiralo o problemu zlostavljanja djece.

Budući da smo ovogodišnjim planom i programom predvidjeli provođenje CAP programa u programu predškole izvan redovitog programa, održano je predavanje za roditelje djece koja pohađaju program predškole u Šćitarjevu, Velikoj Mlaki i Donjoj Lomnici. Roditelji su upoznati sa sadržajima koji će biti prezentirani djeci i senzibilizirani za problem zlostavljanja djece.

Neposredno prije provođenja radionica s djecom, matične odgojiteljice pripremile su ih za sadržaj o kojem će se raspravljati (upoznavanje s terminologijom). CAP tim je radionice s djecom proveo kroz tri dana (3. – 5. svibnja). Radionice su bile dobro prihvaćene i možemo zaključiti da su djeca naučila strategije kojima se mogu zaštititi u slučajevima opasnosti ili zlostavljanja.

Iduće pedagoške godine planiramo CAP programom obuhvatiti svu djecu u programu predškole: u redovitom i izvan redovitog programa.