Dan očeva u Hrvatskoj obilježava se 19.ožujka na blagdan Svetog Josipa. Prvi Dan očeva održan je još daleke 1908. godine u SAD-u. Obilježavanjem ovog datuma u vrtićima želimo naglasiti važnost očeva u odgoju djece.

U prve dvije godine života u svom psihološkom i emocionalnom razvoju dijete je orijentirano prvenstveno na majku, dok vrijeme očeva obično dolazi s trećom godinom života. No, iako uloga oca u ranoj dobi djeteta nije očita kao majčina, ona je nesumnjivo vrlo velika. Očinstvo je podjednako važno za zdrav razvoj djeteta kao i majčinstvo i upravo razlike u roditeljstvu majke i oca predstavljaju dobrobit za dijete.
Otac je onaj koji djetetu nudi svijet izvan simbioze s majkom kao neizrecivo lijep i daje djetetu poticaj da se upusti u njegovo istraživanje. Karakteristike oca i njegove osobine ličnosti manje su važne za razvoj djeteta od obilježja samog odnosa između oca i djeteta. Sigurna, topla i osjećajna veza kao odnos pun potpore omogućit će ocu da pozitivno utječe na razvoj svog djeteta. Očeva uključenost u život djeteta i sudjelovanje u brizi za dijete tijekom njegovih prvih 30 mjeseci života znatno utječe na djetetovu inteligenciju u kasnijem djetinjstvu kao i privrženost u adolescenciji.

Danas očevi postaju sve ravnopravniji roditeljski partneri majkama prvenstveno zbog društvenih promjena koje su se dogodile. Dok je u prošlosti dobar otac kao jedini hranitelj radio za obitelj te se brinuo da je ponašanje njegove djece u skladu sa spolnim ulogama, danas se dobar otac brižljivo i nježno brine za svoju djecu provodeći uz njih mnogo vremena učeći djecu jednakosti među spolovima.

Najveći doprinos očeva dolazi kroz igru. Igra očeva s djecom u većoj je mjeri interaktivna: oni bacaju djecu u zrak, škakljaju ih, igraju s njima različite sportove… Način na koji se igraju je nepredvidljiviji, više fizički stimulirajući i pobuđujući za dijete nego što je to način na koji se igraju majke. Očevi su glasniji dok se igraju, a majke su tiše. Očevi potiču kompetitivnost dok majke potiču pravednost u odnosima. Očevi potiču nezavisnost, majke osjećaj zaštićenosti. Za razliku od majki koje su uglavnom sklone oprezu, očevi nerijetko potiču djecu da ispituju svoje granice. Očevi imaju tendenciju poštivati i provoditi pravila sistematično i bez kompromisa što uči djecu objektivnosti kao i posljedicama dobrog i lošeg ponašanja. Općenito govoreći, očevi vide svoju djecu u odnosu na ostatak svijeta, dok su majke sklone vidjeti ostatak svijeta u odnosu na dijete. Stoga je izrazito bitno da u odgoju djece sudjeluju oba roditelja ravnopravno.

Pogledajte crteže djece iz vrtića Velika Mlaka – Stara škola.