Od 2014. godine naš vrtić provodi program odgoja za održivi razvoj za što je dobio međunarodno priznanje i status Eko vrtića. Cilj programa je ugradnja odgoja i obrazovanja za okoliš, te utjecaj na život i rad djece, roditelja i odgojitelja kako bi osvijestili važnost očuvanja okoliša.

Za obnovu statusa ove godine u vrtiću se kontinuirano provode projekti „Smanjivanje i zbrinjavanje otpada“ te „Zdrava prehrana“.

Odgojiteljice osmišljavaju aktivnosti ekoloških sadržaja u kojima djeca sudjeluju. Na svakom objektu vrtića formirana je Eko patrola – skupina djece koja su dobila zadaću voditi brigu o racionalnoj potrošnji energije, očuvanju zdravlja i čistoći okoliša. Oni kontroliraju potrošnju vode, papira, upozoravaju na potrebu gašenja svjetla kad ono nije potrebno, vode brigu o primjerenom odlaganju i razvrstavanju otpada te čistoći okoliša. Nose oznake – bedževe koje su osmislile i izradile odgojiteljice. Članovi eko patrole ozbiljno su shvatili svoju zadaću te svakodnevno obilaze vrtićke skupine i predstavljaju ostaloj djeci svoje zadaće putem priča, pjesmica i plakata.

Pogledajte fotografije Eko patrole iz vrtića u Smendrovićevoj.