Krajem svibnja u našem vrtiću održao se stručni skup u organizaciji Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora na kojem je sudjelovalo preko 30 edukacijskih rehabilitatora zaposlenih u odgojno-obrazovnim i ustanovama socijalne skrbi na području grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Edukacijsko rehabilitacijska djelatnost odnosi se na niz mjera i postupaka, temeljenih na znanstvenim spoznajama, usmjerenih osobama s teškoćama u razvoju kao što su rano otkrivanje, procjena, dijagnostika, rana intervencija, kreiranje osobno usmjerenih i obiteljski usmjerenih planova podrške te promicanje prava djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Prepoznajući važnost cjeloživotnog učenja i razvoja osobnih i profesionalnih kompetencija stručnjaka koji rade s ranjivom skupinom djece i mladih Komora je organizirala edukaciju na temu „Kompleksne potrebe edukacijskih rehabilitatora“. Predavanje su održale prof. dr. sc. Jasmina Frey Škrinjar, doc. dr. sc. Sonja Alimović, s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu te Vlatka Vrbić, prof., stručna suradnica edukacijska rehabilitatorica našeg vrtića. Teme izlaganja odnosile su se na prevenciju burn-out sindroma, kritičko promišljanje i suvremene tendencije u edukacijskoj rehabilitaciji.

Dječji vrtić Lojtrica koji od samog osnutka njeguje inkluzivni pristup u odgoju i edukaciji djece s teškoćama u razvoju i dalje će surađivati s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom i Hrvatskom komorom edukacijskih rehabilitatora u cilju promicanja suvremene prakse, stručnog usavršavanja i prezentacije vlastitih dostignuća.