Ove godine portal Gradonačelnik.hr po prvi puta organizirao je natječaj za najbolji vrtić u kojem je uz naš vrtić sudjelovalo još 37 vrtića iz cijele Hrvatske. U utrci za titulu najbolji, svaki vrtić morao je u skladu s pravilima natječaja, navesti postojeće nadstandarde u svim područjima svoje djelatnosti. Kriteriji su se odnosili na kvalitetu unutarnjeg i vanjskog materijalnog konteksta vrtića i njegove opremljenosti te na prosjek zaposlenih odgojitelja i stručnih suradnika po djetetu. Također, trebalo je prikazati posebne i besplatne programe koji se provode s djecom i roditeljima, zatim projekte provedene na razini ustanove i odgojne skupine, nadstandarde u prehrani, suradnju s akademskom zajednicom, humanitarne aktivnosti i ostale nadstandarde. Dostavljenu dokumentaciju analizirao je žiri koji su činili ravnateljica uprave za odgoj i obrazovanje Ministarstva znanosti i obrazovanja Vesna Šerepac, viša savjetnica za predškolsko obrazovanje u Agenciji za odgoj i obrazovanje Luja Zamečnik i Zdravko Ivić ispred projekta Gradonačelnik.hr.

Ponosni smo što je, prema stručnoj procjeni žirija, upravo naš vrtić osvojio titulu 2. najboljeg vrtića u Hrvatskoj i tako se etabilirao kao jedan od najljepših i najboljih vrtića.

Ova prestižna titula dokaz je izvrsnosti Dječjeg vrtića Lojtrica koja je prisutna na svim razinama. Vrtić svoje djelovanje temelji  na načelima suvremene pedagogije. Vodeći se perspektivom djeteta kao aktivnog i kompetentnog bića, ova ustanova kreira uvjete za aktivno i autonomno sudjelovanje djeteta u procesu vlastita učenja. Pristup planiranju i provođenju odgojno-obrazovnog rada vođen je filozofijom cjeloživotnog učenja, s ciljem osnaživanja temeljnih kompetencija djece i svih djelatnika.

U nastavku izdvajamo neke kvalitete i nadstandarde Dječjeg vrtića Lojtrica:

  • snažno ekološki osviješten (Eko vrtić),
  • uključen u brojne međunarodne projekte na polju ekologije i zaštite okoliša s nizom međunarodnih priznanja – Međunarodni brončani status „Eko Schools – Eko škole“, certifikat „Tolerant Kindergarten – Tolerantni vrtić“ certifikat „We Eat Responsibly – Mi jedemo odgovorno“,
  • njegovanje partnerskih odnosa s roditeljima
  • suradnja sa širom društvenom i akademskom zajednicom – stručna izlaganja i prezentacija dobre prakse
  • uz rano učenje engleskog jezika i sportski program, djeci nudimo alternativni Montessori te glazbeno-scenski program,
  • provodimo besplatne igraonice za potencijalno darovitu djecu, programe prevencije zlostavljanja, igraonice za djecu iz socijalno-deprivirane sredine, te besplatne programe za predškolce koji ne pohađaju redovni program,
  • nadstandardi u prehrani: svakodnevno dva jelovnika u obroku doručka kako bi djeca sama mogla odabrati. Uz to poseban tim kreira jelovnik prilagođen kuhanju i serviranju jela za djecu s posebnim potrebama u prehrani, s naglaskom na pripremi obroka koji su vizualno i nutritivno što sličniji onima s redovnog jelovnika,
  • nadstandard u opremljenosti: dvije sportske dvorane sa  spravama i rekvizitima (za djecu od 1-3 godine i za djecu od 3-7 godina),
  • nadstandard u broju zaposlenih stručnjaka i djelatnika u neposrednom radu s djecom: 4 člana stručnog tima na 450 djece; tri odgojitelja u skupinama u kojima su uključena i djeca s teškoćama u razvoju; dvije osobe za njegu, skrb i pratnju u jasličkim skupinama.

Posebnu zahvalu, ovim putem, upućujemo gradskim čelnicima koji nam kontinuirano pomažu u unaprjeđivanju uvjeta za kvalitetan rad, svim djelatnicima Dječjeg vrtića Lojtrica koji svojim profesionalnim pristupom i timskim radom postižu značajne rezultate te roditeljima kao dobrim partnerima.

Blagoslovljen Božić, a Nova Godina neka vam donese radost, smijeh, zdravlje i druženje!