Ove pedagoške godine Dječji vrtić Lojtrica uključio se u projekt „Sigurnije škole i vrtići“ sufinanciran sredstvima programa Europske unije Erasmus+ i Hrvatskog crvenog križa. Cilj projekta „Sigurnije škole i vrtići“ je poboljšati znanja i ojačati kompetencije učenika u osnovnim školama i djece u vrtićima te njihovih učitelja i odgojitelja za teme pripreme za izvanredne situacije, prve pomoći, psihosocijalne podrške i sigurnosti u školama i vrtićima.  Preporuka je stvaranje poticajnog okruženja za sustavnu provedbu i prepoznavanje važnosti tema pripreme za sve vrste izvanrednih situacija, prve pomoći, psihosocijalne podrške i općenite sigurnosti u školama i vrtićima te prepoznavanje potrebe za kontinuiranim educiranjem od najranije životne dobi i poticanje na cjeloživotno učenje i usavršavanje znanja, vještina i kompetencija iz prve pomoći, priprema za sve vrste izvanrednih situacija i psihosocijalne podrške. Inicijatori projekta bile su odgojiteljice mentorice Sportske skupine Ana Marija Cimaš i Nives Tepšić, koje su u suradnji s odgojiteljicama iz starije vrtićke skupine u PV Gradići i mješovite vrtićke skupine iz PV Stara škola, provele niz unaprijed definiranih aktivnosti i time ispunile uvjete za bodovanje i ostvarivanje prava na plaketu Siguran vrtić za pedagošku godinu 2020./2021. Uz oznaku siguran vrtić i podjelu torbica sa sadržajem za pružanje prve pomoći za sve objekte vrtića zaokruženi su ciljevi projekta.

Pripremila: Ana Marija Cimaš, odgojitelj mentor