Projekt je zadovoljio sve kriterije i procijenjen je uspješnim od strane stručnog povjerenstva, što je omogućilo prezentiranje istog na državnom stručnom skupu koji se 20. svibnja održao u Agenciji za odgoj i obrazovanje u Zagrebu.
Ponosni smo na odgojiteljicu Petru koja kao vrsni odgojitelj praktičar promiče toleranciju, poštivanje različitosti i u svakodnevnom radu s djecom provodi aktivnosti iz područja odgoja za ljudska prava te svojim stručnim djelovanjem u zajednici promiče naš vrtić.

Na ovogodišnjoj regionalnoj smotri projekata iz područja nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo, koja se održala 8. ožujka u Petrinji, odgojiteljica Petra Gotal predstavila je projekt pod nazivom „Darovito dijete istražuje svijet“. Projekt prikazuje socioemocionalni razvoj darovitog dječaka u mješovitoj skupini s programom ranog učenja engleskog jezika.