Drugi znanstveno umjetnički simpozij na temu poticanja kvalitete u dramskom stvaralaštvu održan na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu bio je izvrsna prilika da se prezentiraju rad i dostignuća u ovom području u sklopu programa predškole Dječjeg vrtića Lojtrica.
Odgojiteljica Ana Marija Cimaš predstavila je svoj projekt kojemu je cilj bio razvoj pozitivne slike o sebi kroz prepoznavanje i izražavanje emocija verbalnom i neverbalnom komunikacijom. Dramatizacijom literarnih djela i igrokaza primjerenih razvojnoj dobi djece potaknut je socio-emocionalni razvoj djece, odnosno razvoj samovrednovanja. Gotovo svakodnevno odgojitelji su stvarali uvjete i kreirali prostor u odgojnoj skupini u kojemu su djeca mogla svoje vještine i kompetencije prepoznati i koristiti u procesu stvaranja igrokaza.
Krajnji rezultat bio je uspješna dramatizacija eko predstave “Sve srećice Neznanka raščupanka” prema predlošku istoimenog igrokaza uvaženog književnika Milivoja Pašičeka.
Ovaj pedagoški rad i doprinos struci bit će objavljen i u Zborniku Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
pripremila: Gordana Belavić, odgojiteljica