OMEP (Organisation Mondiale pour l’Education Préscolaire) je međunarodna, nevladina i
neprofitna organizacija koja se bavi svim aspektima odgoja i obrazovanja u ranom djetinjstvu.
Osnovana je 1948. godine. OMEP brani i promiče prava djece na odgoj i obrazovanje u svijetu i
podržava aktivnosti koje poboljšavaju dostupnost visoko kvalitetnog obrazovanja i skrbi za
djecu. OMEP Hrvatska osnovan je 19. svibnja 2011. te primljen u članstvo Svjetske organizacije
u srpnju 2011. na Svjetskoj skupštini OMEP- a u Hong Kongu.

Povodom 10 godina djelovanja, OMEP Hrvatska organizirao je Znanstveno-stručni skup
„Promjene u RPOO-u – RPOO kao promjena: odgoj i obrazovanje kao odgovor na novo
normalno“. Skup je održan u Opatiji 11. i 12. studenog. Na ovome skupu sudjelovali su brojni
domaći i inozemni stručnjaci koji se bave područjem ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
(Sanja Tatalović-Vorkapić, Ivana Visković, Edita Rogulj, Adrijana Višnjić-Jevtić, Pasi Salberg,
Marilyn Fleer, Ingrid Pramling Samuelsson i dr.).

Na skupu je sudjelovala odgojiteljica našeg vrtića Petra Gotal. U suradnji s kolegicom Katarinom
Šeravić Lovrak iz Dječjeg vrtića Ciciban, Petra Gotal predstavila je istraživanje na temu
„Zadovoljstvo roditelja provođenjem programa ranog usvajanja stranog jezika“.
Razmjena iskustava i ideja stručnjaka na ovome skupu pokazatelj je međusobne podrške koja je
u ovim izazovnim vremenima potrebna svima, a osobito onima koji rade s djecom rane i
predškolske dobi.

Tekst pripremila: Petra Gotal, mag. praesc. educ., odgojitelj mentor