U Velikoj Gorici održana je 6. Državna (pred)SMOTRA u usmenome pripovijedanju za djecu i mlade “Logos 2024.” Ove godine “zvijezde događanja” su predSMOTRE i fokus je da što više djece dobije izravnu podršku i konstruktivne savjete profesionalnih pripovjedača/pripovjedačica.
Ove godine na predSMOTRI sudjelovala su i djeca iz DV Lojtrice kao i drugih velikogoričkih vrtića. Za Državnu (pred)Smotru/Smotru bilo je potrebno pripremiti pripovijedanje bajke ili priče (vlastite, autorske ili narodne) u trajanju do najviše 5 minuta.
Nakon održane predSMOTRE naš polaznik Mihael Žagar izabran je za odlazak na veliku državnu SMOTRU (“masterclass”)u pratnji svoga mentora ,odgojiteljice Lane Pešl u Varaždinu. Dječak je svojom interepreracijom Hrvatske tradicijske priče “Pjetlićeva družina” oduševio žiri i prisutne što mu je osiguralo odlazak na državnu smotru.
SMOTRA u Varaždinu (masterclass) odvijala se u dva dijela posebno za djecu i mlade te za mentore, i to u ponedjeljak 22. travnja 2024.
Cilj smotre je njegovati tradicijsku baštinu te kulturu govorenja i slušanja pomoću pripovijedanja (storytelling) kao i poticati usmeno jezično izražavanje, pripremanje mladih za javni nastup i njegovati i poticati kulturu govorenja te slušanja (međusobnog uvažavanja).
Mladi pripovjedači su tijekom masterclassa imali grupnu i individualnu edukaciju te su se pripremali za završni grupni pripovjedni nastup.
Djeca su nakon održanih sjajnih završnih nastupa nagrađeni slikovnicama kao i zahvalnicama za sudjelovanje.