„Velika Gorica Solarni grad – ODBROJAVANJE“
Glavni cilj programa „Energija i klimatske promjene“ (eng. Energy and Climate Change – ECC) je povećanje korištenja energetskih tehnologija s manjom emisijom ugljika i povećana sigurnost opskrbe energijom u Republici Hrvatskoj, što je sukladno ključnim ciljevima Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Norveškog financijskog mehanizma. Posebna pažnja u provedbi programa usmjerena je na mjere energetske učinkovitosti i podršku korištenja obnovljivih izvora energije, uključujući geotermalnu energiju, energiju mora i energiju sunca.
Sunčane elektrane su postavljene na različitim objektima javne namjene: osnovne škole, dječje vrtiće, društvene domove i sportske objekte. Time se osigurava da sva područja Grada Velike Gorice budu ravnomjerno zastupljena, neovisno o njihovoj lokaciji. Ovo je značajan iskorak prema održivoj budućnosti Velike Gorice, smanjenju energetskih troškova i povećanju upotrebe obnovljivih izvora energije.
Posebna pozornost posvećena je edukaciji mladih, djece vrtićke i školske dobi. U cilju što bolje informiranosti djeca predškolske dobi nazočila su radionici na kojoj im je prezentirana edukativna brošura i bojanka za djecu predškolske dobi. Voditeljice radionica s djecom su razgovarale o energiji (dobroj i lošoj), o zagađenju i o tome kako očuvati planet Zemlju. Nakon radionice djeci su uručeni edukativni materijali koje su ponijeli kući kako bi svoje znanje prenijeli ukućanima.