Razvijanjem glazbenih sposobnosti i senzibiliteta kod djeteta razvija se niz sposobnosti od kojih će dijete imati puno koristi kako u djetinjstvu, tako i kasnije tijekom života. Sluh, vid, verbalno izražavanje, sposobnost čitanja, učenje stranih jezika, matematička i kreativna sposobnost, socijalna prilagodljivost samo su neke od sposobnosti koje se uz pomoć glazbe mogu razvijati kod djece.

Predškolska djeca trebaju u glazbenim aktivnostima što više koristiti razne ritmičke instrumente, prisustvovati u glazbenim improvizacijama koje će razvijati njihov osjećaj za ritam, koordinaciju pokreta, memoriju, kao i sposobnost slušanja. Pravilan odabir glazbenih pjesama uz korištenje ritmičkih instrumenata i igre pomoći će djeci lakše prepoznati samoglasnike, dijeliti riječi na slogove te lakše usvojiti početno čitanje i pisanje.

Dokazana je povezanost glazbenih iskustva sa socijalnom kompetencijom djeteta. Istraživanja pokazuju kako djeca koja se glazbeno obrazuju postižu bolje rezultate na pojedinim testovima od djece koja nisu glazbeno obrazovana. Djeca koja čitaju note, redovito vježbaju sviranje nekog instrumenta i pjevaju mogu pokazati znatno bolju spacijalnu percepciju, verbalne i matematičke vještine te kreativnost.

 

Poznavajući prednosti glazbe te vođeni interesima djece u skupini, odlučili smo kroz projekt prezentirati i probuditi kulturno umjetničku svijest i povezati glazbu s ranim učenjem stranog jezika kod djece u engleskom programu u objektu Gradići.

Aktivnosti koje smo provodili u skupini:

 • upoznavanje sa različitim glazbalima
 • sviranje glazbala i pjevanje na stranom jeziku prema vlastitoj ideji i prema glazbenom slikovnom predlošku
 • usvajanje glazbenih pojmova na engleskom jeziku
 • proučavanje kratkih edukativnih videa o vrstama instrumenata, povijesti glazbe i glazbenim žanrovima
 • izrada glazbenih plakata
 • sviranje glazbene ljestvice, jednostavnijih kompozicija na klavijaturi uz pjevanje i čitanje nota, simbolička igra “My rock band”
 • maskiranje u članove rock banda (povodom fašnika)
 • izrada glazbenog instrumenta – vodeni ksilofon
 • aktivno i pasivno slušanje glazbe na stranom jeziku koristeći različite medije: gramofon, kazetofon, cd player, laptop
 • slušanje glazbe i ekspresija kroz likovno stvaralaštvo
 • slušanje instrumentalne i vokalne glazbe na stranom jeziku različitih žanrova u svakodnevnom radu i igri (instrumentalna klasična glazba – opuštajuće aktivnosti – Yoga za djecu, ritmičko disanje, dnevni odmor)
 • posjet glazbenika Rafaela Lasića engleskoj skupini
 • koncert instrumentalne glazbe (izrada glazbenih ulaznica i podjela prije koncerta, glazbenik je odsvirao različite kompozicije, a djeca su ga pratila vokalno i pokretom)

 

Po završetku projekta kod djece je uočena bolja kooperativnost, uvažavanje ideja i inicijative drugih u svakodnevnom radu i igri, napredak u širenju spoznaja o glazbi i bogaćenju vokabulara na stranom jeziku te veće znanje o povijesti glazbe i glazbenim ličnostima.

 

Pripremila: Martina Popijač, odgajateljica