Već od najranije dobi, raznim glazbenim aktivnostima kao što su pjevanje pjesmica, slušanje glazbe, glazbene igre i slično, možemo utjecati na razvoj djetetove muzikalnosti kao i na njegov cjeloviti razvoj. Potaknuta time, odgojiteljica Josipa Jambrek odlučila je u mlađoj odgojnoj skupini u Velikoj Mlaki provesti akcijsko istraživanje na temu glazbenog stvaralaštva.

Glazba je umjetnost koja već u prvim danima djetetova života postaje izvorom njegovih radosnih doživljaja te doprinosi snažnijem i cjelovitijem razvoju djeteta. Djeca se rađaju s određenim osobinama za razvoj glazbenih sposobnosti, stoga je potrebno stvoriti poticajno glazbeno okruženje tj. omogućiti djeci susrete s glazbom kroz zvučne doživljaje u dječjem vrtiću i obiteljskom domu. Probuđeni interes za glazbu kod djece postaje i njihov pokretač za istraživanjem kroz sudjelovanje u zvukovnom obogaćivanju svoje okoline pjevanjem, glazbenim igrama, vlastitim pronalaženjem i izvođenjem različitih zvukova glasom ili na neki drugi način.

Cilj istraživanja bio je stvoriti bogato glazbeno okruženje te aktivirati djecu glazbenim sadržajima kojima će se pobuditi razvoj njihovih prirođenih glazbenih sposobnosti i njihova osjetljivost za doživljaj glazbe. U tu svrhu u skupini su se svakodnevno provodile raznovrsne aktivnosti glazbenog i ritmičkog izražavanja i stvaranja: prikupljanje glazbala, izrada glazbala od pedagoški neoblikovanog materijala, istraživanje zvukova, zajedničko sviranje i pjevanje, slušanje glazbe, ritmički eksperimenti i drugo. Kao rezultat takvih aktivnosti djeca su bila radosna, zadovoljna, nesputana i njihove glazbene sposobnosti dolazile su do izražaja. Sve aktivnosti dokumentirale su se putem zabilješki, foto i video-zapisa, a dio možete pogledati u galeriji.