Humanitarna akcija “Pruži svoju ruku siromahu”

  1. i 18.12. 2020. godine roditelji, djeca i djelatnici vrtića Lojtrica pridružit će se i svojim će donacijama podržati humanitarnu akciju „Pruži ruku siromahu“.

U vrtiću brinemo i usmjereni smo na humani odgoj i empatičnost od najranijih dana s ciljem izgradnje boljeg svijeta i sretnijeg života svih nas.

Djeca će kao grupa ili pojedinačno pripremiti pismo/poruku za siromahe te će svatko donijeti barem jedan proizvod (hrana ili higijena) u za to predviđene košare na ulasku u Vrtić.

Prikupljene stvari koristit će se za pripremu paketa za korisnike Caritasove samoposluge.

Dječje poruke, pisma, crteži bit će istaknuti u prostoru samoposluge.

Napravimo dobro i plemenit djelo, pružimo ruku siromahu.