Budući da svako dijete ima pravo na odgoj i obrazovanje usklađeno s njegovim potrebama i specifičnostima razvoja, Dječji vrtić Lojtrica već treću godinu provodi verificirani odgojno-obrazovni program za potencijalno darovitu djecu predškolske dobi.

Program je namijenjen potencijalno darovitoj djeci sličnih intelektualnih sposobnosti i interesa koja su polaznici vrtića. Igraonica, kojoj ime “olujom ideja” odabiru djeca ove godine nosi naziv “Sveznalice”. Provodi se jednom tjedno po jedan sat u skupini od deset do petnaest djece pod vodstvom odgojiteljica Josipe Jambrek i Božice Rakamarić koje su prošle edukaciju za provođenje programa u Centru za poticanje darovitosti djeteta “Bistrić”, ali i niz drugih edukacija iz područja darovitosti. Prije uključivanja u program djeca prolaze psihodijagnostičko testiranje kojeg provodi psihologinja vrtića. Za djecu polaznike igraonica je besplatna.

Ciljevi programa su: poticanje i razvoj kreativnog mišljenja i izražavanja, poticanje i razvoj različitih vrsta inteligencije, poticanje i razvoj samopouzdanja, pozitivne slike o sebi i razvoj socio-emocionalnih kompetencija, rad na socijalnim vještinama te interakcija i suradnja s vršnjacima sličnih intelektualnih sposobnosti.

Prepoznavanje i identificiranje različitih oblika darovitosti, talenata i kreativnosti  izazov je za roditelje, odgojitelje, učitelje, ali i sve one koji se nalaze u neposrednoj interakciji s njima. Darovita djeca, uz nadprosječne sposobnosti, imaju i brojne druge specifične karakteristike kao što su: znatiželja, kreativnost, smisao za humor, verbalno umijeće, upornost, pretjerana pobudljivost, a mogu imati obilježja emocionalne zrelosti karakteristične za jednu određenu dob dok su tjelesne i intelektualne karakteristike tipične za neku drugu dob. Važno je napomenuti da darovita djeca koja nisu na vrijeme prepoznata često se prepoznaju kao djeca s problemima u ponašanju (pojačan prkos, povučenost, nametljivost, emocionalna osjetljivost…). Mogu biti izolirana od ostale djece zbog poteškoća u socijalnim kontaktima, što utječe na formiranje slike o sebi i zato je važno što ranije prepoznati darovitu djecu s ciljem adekvatnog zadovoljavanja njihovih obrazovnih i socio-emocionalnih potreba.

Upravo je jedan od ciljeva igraonice poraditi na slabostima potencijalno darovite djece, naučiti ih kako se nositi s neuspjehom, pomoći im da čuvaju svoje vrijednosti i njeguju svoj unutarnji svijet, ali i da se uspiju emocionalno povezati s drugima.

Kraći program za potencijalno darovitu djecu koji se provodi u Dječjem vrtiću Lojtrica temelji se na pomno planiranim aktivnostima, vodeći se interesima djece. Prema područjima interesa prilagođava se didaktički materijal za matematičke aktivnosti, verbalne igre, likovne, glazbene i tjelesne aktivnosti, igre građenja i konstruiranja, multimediju, logiku i promišljanje.

U dosadašnjem radu primjećujemo da djecu jako zanimaju znanstveni pokusi. Pri tome djeca nisu samo pasivni promatrači, već i aktivni sudionici, a njihova promišljanja i izjave nadmašuju sva očekivanja.