Međunarodni projekt “Say hello to the world” u kojem je sudjelovala engleska mješovita skupina iz Velike Mlake stigao je kraju. Projekt je omogućio djeci da uče o kulturama, običajima i specifičnostima kako svoje države tako i drugih država a posebno Estonije koja nam je bila partner u Projektu. Djeca su razvijala otvorenost, prihvaćanje, prevladavanje predrasuda i jačala toleranciju, učila su o korisnom korištenju računala, kao i riječi na stranom jeziku. Otkrivajući multikuluralne razlike prihvaćali su različitosti i prevladavali predrasude i stereotipe.

 

Putem video javljanja djeca su komunicirala s prijateljima iz Tallinna, glavnog grada Estonije. Odgojiteljice su putem web aplikacije „My hello“ objavljivale fotografije provođenja aktivnosti projekta. Projekt je trajao šest mjeseci tijekom kojih smo prošli kroz pet zadanih tema takozvanih „Pet prstiju“ : To sam ja, Ja i moja obitelj, Ja i moj vrtić, Ja i moje mjesto, Ja i moja država. Nakon obrade pojedine teme uslijedilo je njeno predstavljanje djeci vrtića partnera u Projektu putem video javljanja. Svaka tema sadržavala je dva video javljanja: za vrijeme jednog javljanja jedan je vrtić predstavljao a drugi promatrao, u drugom javljanju drugi je vrtić predstavljao a prvi promatrao. Projekt je predstavljen roditeljima na završnoj svečanosti putem prezentacije odgojiteljica i djece te izložbom koja je bila postavljena u dvorani vrtića u Velikoj Mlaki.

 

Stručni tim FINI zavoda na osnovu evaluacija dodijelit će voditeljima međunarodno priznanje, a Vrtiću Međunarodni certifikat i zastavu „Tolerantan vrtić“.

 

pripremile: odgojiteljice Petra Gotal i Marija Kmet