Lutka ima raznovrsnu i bitnu ulogu u životu djeteta – utječe na psihofizičke osobine, obogaćuje maštu, koordinira pokrete, potiče pravilan govor, motivira dobru i pozitivnu međusobnu komunikaciju. Igre lutkom mogu pridonijeti emotivnom rasterećenju u konfliktnim situacijama.

U objektu Gradići djeca starije vrtićke skupine izrađivala su odjeću za lutke. Tijekom aktivnosti iskušala su tradicionalne metode šivanja i kukičanja.

U korištenju igle i konca podjednako zainteresirani i spretni bili su dječaci i djevojčice. Samostalno su naučili izraditi traku – pletenicu, koja se koristila kao šal, pojas ili traka za lutkinu kosu. Uz pomoć odgojiteljica mogli su izrađivati i složenije odjevne predmete.

Djeca koja su izrađivala lutkinu garderobu češće su tijekom dana organizirali imitativne igre lutkama, a u igri su više pazila da lutke ostanu što duže uredne i odjevene.

Interes djece za aktivnosti ovog tipa koje su pomalo zaboravljene bio je velik te su se u suradnji s roditeljima i bakama vrtićke aktivnosti nastavljale i u obiteljskom domu.