U posljednje vrijeme svjedoci smo razorne moći prirode stoga je važno da smo uz podršku i zajedništvo koje pokazujemo jedni prema drugima informirani i educirani. Potrese ne možemo predvidjeti, no možemo naučiti o tome kako se u tom slučaju ponašati. U nastavku možete pogledati edukativni materijal o potresima koje su pripremili Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet i Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba.

ERF_Kako biti podrška djetetu

Više se možete informirati na mrežnoj stranici Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba:

https://www.poliklinika-djeca.hr/aktualno/novosti/kako-se-ponasati-za-vrijeme-i-nakon-potresa-video-letak-i-smjernice-za-djecu-i-roditelje/?fbclid=IwAR3veTjfy5x5CtpgcRYpVq19vfQF8stL2TRIG1UCqSE4fNY-XvH7oA_ADaM