Kada govorimo o ranom učenju stranog jezika, igra je nedvojbeno najbolji način poučavanja, budući da djeca kroz igru istražuju, otkrivaju, povezuju i nesvjesno uče. Naglasak je stoga manje na učenju, a više na stvaranju temelja i samopouzdanja kod djece rane i predškolske dobi za daljnji jezični razvoj u okviru formalnog obrazovnog sustava.

Učenje stranog jezika u ranom razdoblju ne bi bilo moguće bez posebnog pristupa djeci, a to je situacijsko učenje, koje obuhvaća učenje u dijalogu s odgojiteljem, u kontekstu igre i svakodnevnim životnim situacijama koje su pretpostavka razumijevanju prvih govornih izraza.

 

TPR metoda poučavanja stranog jezika jedna je od metoda situacijskog pristupa učenju. Temelji se na organizaciji aktivnosti koje povezuju govor i pokret tijela. Svrha ove metode je da se strani jezik usvoji kroz motoričku aktivnost djeteta, a glavno obilježje su aktivnosti praćene verbalnom naredbom te obuhvaćaju dvije osnovne tehnike, a to su slušanje govora te fizička aktivnost koja predstavlja reakciju na informaciju koju je dijete primilo.

 

Od djece se, na početku, očekuje prepoznavanje i reagiranje na nove kombinacije prethodno naučenih riječi. Na primjer, odgajatelj usmjerava djecu s rečenicama kao što su: „Give me the book please!“ i „Clap your hands!“. Djeca također kroz igru samostalno smišljaju nove izraze te tako ispituju vlastito znanje stranog jezika.

 

Rano učenje engleskog jezika uz pomoć kvalitetne metode kao što je TPR imat će pozitivan utjecaj na djetetovu budućnost u obrazovanju. Kombinacija pokreta, glazbe, govora i pjevanja, te gotovo svih osjetila kroz brojne TPR igre zasigurno je pravi odabir u ranom učenju i poučavanju stranog jezika.

Primjeri poučavanja vokabulara putem pjesama s pokretom:

 

Djeca vole pjevati razne pjesme te upravo one mogu biti popraćene pokretima koje djeca oponašaju.

“This is the way you wash your face. wash your face, wash your face. This is the way you wash your face. All on a Saturday morning.

This is the way you wash your hands. wash your hands, wash your hands. This is the way you wash your hands. All on a Sunday morning.

This is the way you brush your teeth (…). All on a Monday morning. This is the way you brush your hair (…). All on a Tuesday morning. This is the way you clean your shoes (…). All on a Wednesday morning. This is the way you eat your food. All on a Thursday morning.

This is the way you drink “

„Head, Shoulders, Knees and Toes“je jedna od najpoznatijih TPR igara. Djeca u ovoj  igri uz glazbu uključuju cijelo svoje tijelo. Svrha igre je razumjeti pojedine dijelove tijela na  engleskom jeziku, ponoviti ih i pokazati. Ova brza igra s pokretom je izričito važna jer utječe  na djetetov razvoj govora, koordinacije, motorike i ritma.

 

„Animal Mime“ je igra u kojoj poučavatelj daje uputu djeci  da se polako i tiho kreću po sobi dnevnog boravka. Poučavatelj odabire djecu i govori im da  oponašaju životinje koje su do tada naučili.

„Day-Night“ je igra u kojoj poučavatelj objašnjava djeci da moraju ustati i pretvarati  se da su se probudili. Pritom kad čuju „Day“, djeca ustaju, protežu se i izgovaraju „Good morning“, a kada čuju „Night“ djeca idu u čučanj i izgovaraju „Good night“.  Poučavatelji izmjenjuju redoslijed kako bi djeca pozorno slušala, no ako dijete pogriješi, ono ispada iz igre.

„Simon Says“ je vrlo poznata igra koja se koristi u ranom učenju engleskog kao stranog  jezika. Poučavatelj, primjerice, kaže: Simon Says – touch your nose!, a djeca odrade traženi pokret. Kada su djeca usvojila  pravilo, igra može trajati duži vremenski period. Pritom postoji mogućnost i da dijete vodi igru. Ova se igra uglavnom igra tako da dijete koje ne odradi traženu naredbu ispada iz igre, međutim može se igrati i bez ispadanja. Djeca kroz igru Simon Says uče slijediti jednostavne upute koje uz pokret lako pamte.

Pripremila: Martina Svetličić, odgojiteljica