Od 01. rujna 2015. Dječji vrtić Lojtrica uvodi novi cjelodnevni sportski program koji će se provoditi u novom objektu vrtića u Velikoj Mlaki, Smendrovićeva ulica, u adekvatno uređenom prostoru (2 opremljene sportske dvorane, prostrane sobe dnevnog boravka).
Organiziran je kao 10-satni, u mješovitoj odgojnoj skupini za djecu od 3 do 7 godina, u kojem su sportski sadržaji sastavni dio odgojno-obrazovnog rada. Pri odabiru sadržaja vodit ćemo se imperativom cjelovitog razvoja djeteta, poticanja kreativno-stvaralačkih interesa i mogućnosti te usklađivati navedeno s razvojnim statusom i stilom učenja djeteta. Temeljni ciljevi programa su razvoj djetetove osobnosti tjelesnim izražavanjem, razvoj motoričkih vještina i prostorne orijentacije kod djece, razvoj socijalnih vještina u vršnjačkoj skupini, razvoj govorno-jezičnih vještina putem pokreta, njegovanje senzibiliteta za pokret te razvijanje navika zdravog života. U izboru poticaja u sportskom programu naglasak će se staviti na sljedeće aktivnosti: opće pripremne vježbe, vježbe uz rekvizite, pokretne igre, ovladavanje specifičnim motoričkim znanjima (kao npr. pravilima nekih sportova), igre s pravilima i natjecateljske igre, uz sudjelovanje na priredbama i svečanostima.

U sklopu programa tijekom godine surađivat će se sa sportskim klubovima iz okruženja.
Početkom i krajem pedagoške godine provest će se testiranje tjelesnih sposobnosti djece, također i korelacija rezultata s djecom iste dobi iz redovitog programa u svrhu dobivanja šire slike doprinosa programa na rast i razvoj djece.

Skupinu će voditi odgojiteljica s višegodišnjim iskustvom i potrebnom svjedodžbom koja je ujedno kategorizirani vrhunski sportaš HOO i profesor kineziologije. Cijena programa je 850 kn mjesečno.