Eko himna vrtića

Dječji vrtić Lojtrica predškolska je ustanova Grada Velike Gorice, osnovana temeljem odluke o osnivanju koju je donijelo Gradsko vijeće 29. listopada 2010. godine. Planom mreže dječjih vrtića na području Grada iz travnja 2010. predviđa se djelovanje četiri, umjesto dotadašnja dva vrtića, sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i obrazovanja.

Dječji vrtić Lojtrica počeo je s radom 01. travnja 2011. u vrlo nepovoljnim organizacijskim uvjetima, s upravom privremeno smještenom u prostorima Dječjeg vrtića „Žirek“ u Velikoj Gorici. Vrtićem je tada ravnala privremena ravnateljica Suzana Čujev Šipušić, a u samim počecima vrtić je radio bez tajnika i ekonoma.

U lipnju iste godine za ravnateljicu Dječjeg vrtića imenovana je Ljuba Brnadić, a ubrzo se zapošljavaju tajnica i ekonom, koji zajedno sa stručnim timom, zdravstvenim voditeljem i djelatnicama računovodstva sve napore usmjeruju u podizanje kvalitete odgojno-obrazovnog rada s djecom i organizacijsko-materijalnih uvjeta u kojima se isti ostvaruje. Krajem rujna 2011. uprava vrtića seli u novouređeni prostor u Ulici kralja Petra Svačića u Velikoj Gorici, gdje djeluje do izgradnje namjenskog objekta dječjeg vrtića u Velikoj Mlaki.

U rujnu 2015. otvara se novi moderan vrtić na adresi Smendrovićeva 9, Velika Mlaka, koji je opremljen sukladno pedagoškim standardima. Preseljenjem djece u novi vrtić zatvaraju se dotadašnji prostori u Teslinoj ulici i Osnovnoj školi Velika Mlaka i dodatno se proširuju kapaciteti za veći obuhvat djece. U novi objekt seli i uprava vrtića kao i kuhinja.

Dječji vrtić Lojtrica provodi program predškolskog odgoja, obrazovanja, njege i zaštite djece u dobi od godinu dana do polaska u školu, a svoju djelatnost ostvaruje prema Zakonu o predškolskom odgoju, Državnom pedagoškom standardu i Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj te u skladu s općedruštvenim tendencijama koja proizlaze iz Konvencije o pravima djece, odnosno Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava.

U vrtić je upisano 450 djece u 5 jasličkih i 16 vrtićkih skupina, na 6 lokacija na području Velike Mlake, Mičevca, Gradića i Donje Lomnice.

Vrtić zapošljava ukupno 91 djelatnika. Po strukturi radnih mjesta tu su ravnateljica, pedagoginja, psihologinja, edukacijska rehabilitatorica, logopedinja, zdravstvena voditeljica, tajnica, ekonom, stručnjak zaštite pri radu, 2 djelatnice računovodstva, 54 odgojiteljice, 3 kuharice, 4 pomoćne kuharice/kuhara, 16 spremačica-servirki, 1 krojačica, 1 pralja i 2 domara.

Vrtić surađuje s udrugom „Djeca prva“, te se u prostoru vrtića održava igraonica za djecu iz socio-depriviranih sredina.

Vizija vrtića je zajedničko življenje djece i odraslih u materijalno bogatom okruženju koje je u skladu sa suvremenom spoznajom za kvalitetan rast, razvoj, odgoj i obrazovanje djece. Želja nam je da svojim radom podižemo kvalitetu predškolskog odgoja djece grada Velike Gorice te u tom smislu stvaramo preduvjete za ostvarivanje različitih programa za djecu i njihove roditelje.