Osobna karta vrtića

 

OSNIVAČ: Grad Velika Gorica

GODINA OSNIVANJA: 2010.

POČETAK RADA VRTIĆA: 01.04.2011.

RAVNATELJICA: Ljuba Brnadić

STRUČNI TIM:

 • pedagog, psiholog, logoped, edukacijski rehabilitator

ZAPOSLENIKA: 113

 • Odgojitelja 65
 • Ostali stručni djelatnici: 6
 • Opći i pomoćno-tehnički djelatnici: 42

BROJ UPISANE DJECE: 568

BROJ SKUPINA: 26

LOKACIJE:

 • Velika Mlaka, Smendrovićeva 9 (sjedište)
 • Velika Mlaka, Školska 20
 • Mičevec, Savska 1
 • Donja Lomnica, Školska 2
 • Donja Lomnica, Školska 4
 • Gradići, Gajeva 3
 • Lukavec, Dolenska 20
 • Selnica, Selnica Šćitarjevska 80 c

 

PROGRAMI:

 • Redoviti jaslički (7 skupina)
 • Redoviti vrtićki (15 skupina)
 • Cjelodnevni program ranog učenja engleskog jezika za djecu od 4 do 7 godina (2 skupine)
 • Cjelodnevni sportski program za djecu od 3 do 7 godina (1 skupina)
 • Cjelodnevni alternativni program prema koncepciji Marije Montessori za djecu od 1 do 3 godine (1 skupina) i djecu od 3 do 7 godina (1 skupina)
 • Cjelodnevni glazbeno-scenski program za djecu od 3 do 7 godina
 • Program predškole za djecu koja nisu upisana u cjelodnevni program (na 2 lokacije)
 • Kraći program za potencijalno darovitu djecu (1 skupina)
 • Program podrške roditeljstvu Rastimo zajedno
 • Program prevencije zlostavljanja djece (CAP)

 

CERTIFIKATI – STEČENI STATUSI:

 • Eko vrtić
 • Sigurne škole i vrtići
 • Tolerantan vrtić
 • Mi jedemo odgovorno

Eko himna vrtića