Besplatnim pozivom na broj 112 u bilo kojoj državi članici Europske unije možete zatražiti pomoć hitnih službi (policije, vatrogasaca, hitne medicinske službe). Osim hitnih službi, Sustav 112, u hitnim situacijama, prema potrebi obavještava i druge nadležne sudionike civilne zaštite (kao što su tijela države uprave i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave), operativne snage u sustavu civilne zaštite (kao što su Hrvatska gorska služba spašavanja, Hrvatski Crveni križ, ronioci, lovci i dr.) te dodatne snage od važnosti za sustav civilne zaštite kao što su Oružane snage Republike Hrvatske. (https://civilna-zastita.gov.hr/broj-112/81)

 

U vrtiću svakodnevno brinemo o zaštiti i sigurnosti djece, a specifične situacije iskorištavamo kako bi djeca učila o vlastitoj i tuđoj sigurnosti. Nakon proživljenih potresa intenzivno se s djecom pričalo i vježbalo kako reagirati u kriznoj situaciji. Kontinuirano i dalje provodimo vježbe evakuacije kako bismo svi bili što spremniji ako do takve stvarne situacije ponovno dođe.

 

Povodom obilježavanja Dana jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112 koji se obilježava 11.2. proveli smo niz aktivnosti na temu sigurnosti i zaštite. Upoznali smo djecu s postupcima i radnjama u slučaju prirodnih  i drugih nesreća, u kojim situacijama trebaju zvati broj 112 te koje podatke trebaju dati. Proširili smo njihova znanja o djelatnostima hitnih službi te su djeca podijelila svoja iskustva jedni s drugima. U vrtiću smo potražili mnoge evakuacijske izlaze te naučili gdje stoje aparati za gašenje požara. Djeca su kroz simboličku igru liječnika pokazala svoja iskustva i znanja te prerađivala i ona neugodna iskustva posjeta liječniku.

 

Kroz svakodnevne situacije kod djece razvijajmo osjećaj sigurnosti jer dijete koje se osjeća sigurno bit će i nesputano u igri kroz koju uči, razvija se i raste.

 

Pripremila: Marija Kmet, odgojiteljica