Dan smanjenja rizika od katastrofa obilježava se 13. listopada. Ključni načini smanjenja rizika su podizanje svijesti i edukacija. Na inicijativu Odbora mladih Hrvatskog Crvenog križa u našem vrtiću provedene su dvije aktivnosti na temu „Priprema za izvanredne situacije“.

Radionice prilagođene djeci vrtićke dobi provela je dobro nam znana djelatnica CK Velika Gorica gđa. Suzana Strunjak.

Djeca skupine Palunko u objektu Školska 20 učila su i vježbala kako reagirati u slučaju potresa, dok je radionica o poplavi održana u Gradićima za skupinu Jaglaci.

Dječji vrtić Lojtrica od 2021. godine nosi oznaku „Naš vrtić je siguran“ te kontinuirano s djecom provodimo aktivnosti iz priručnika „Odgoj za humanost od malih nogu“ i aktivnosti iz projekta „Sigurnije škole i vrtići“.