Projekt „Od stripa do dramatizacije“ proveden je u starijoj vrtićkoj skupini Dječjeg vrtića Lojtrica.
Cilj projekta: približiti djeci književno stvaralaštvo i dramski izričaj, potaknuti ih na razumjevanje pročitanih sadržaja, obogatiti dječje iskustvo o svijetu koji ih okružuje te ih razvojem koncentracije i pažnje pripremiti za polazak u školu uzimajući pritom u obzir njihove individualne potrebe i razvojne karakteristike.

Projekt je započeo idejom kako djeci približiti pisanu riječ i ujedno senzibilizirati roditelje o važnosti ranog čitanja i javnog nastupa kao preduvjeta za razvoj pozitivne slike o sebi i pripreme za polazak u školu.

U okviru projekta djeca su crtala stripove, izmišljala priče pomoću Story teller cubes, crtala slikopriče, izrađivala štapne lutke i dramatizirala. Izradili su vlastite slikovnice poučnog sadržaja Eko priča i Zmajsko prijateljstvo. Krajnji rezultat projkta je dramatizacija eko predstave „Sve srećice Neznanka Raščupanka“ autora Milivoja Pašićeka koja je izvedena na Eko danu i 5. obljetnici Dječjeg vrtića Lojtrica.

Radovi nastali projektom izloženi su na Dječjem odjelu Gradske knjižnice povodom 10. rođendana dječjeg odjela.