U sklopu Dječjeg tjedna u Velikoj  Gorici u utorak 10.10.2017. u Centru  za odgoj i obrazovanje Velika Gorica održan je okrugli stol na temu „Svako dijete ima pravo na obrazovanje“. Jedan od sudionika okruglog stola  bila je gđa Vlatka Vrbić, profesor defektolog, koja je svojim izlaganjem na temu „ Izazovi u inkluziji“ prikazala primjer dobre inkluzivne prakse u Dječjem vrtiću Lojtrica.

Dječji vrtić Lojtrica od samog osnutka njeguje inkluzivni pristup djeci s teškoćama u razvoju, što podrazumijeva stvaranje uvjeta u kojima će sva djeca biti jednako prihvaćena. U tom smislu svi zaposlenici vrtića jednako su odgovorni i uključeni u inkluzivni proces, a fokus nije na teškoćama već na okruženju koje se može stalno mijenjati i prilagođavati svakom pojedincu.

Gospođa Vrbić istakla je kako je uloga odgojitelja u inkluzivnim grupama puno zahtjevnija. Grad Velika Gorica s vrtićem ima dobru suradnju, prepoznaje rad u inkluzivnim uvjetima i pruža veliku podršku: uvođenje trećih odgojitelja u skupine, poticanje kontinuirane edukacije. Dječji vrtić osigurava rad stručnih suradnika u grupama te organizira grupe podrške.

Na kraju izlaganja zaključila je kako uspješnost inkluzije ovisi o stavovima i profesionalnim kompetencijama odgojitelja koje se ne stječu samo edukacijom već i sudjelovanjem u inkluzivnom procesu.