Dječji vrtić Osijek obilježio je 50 godina rada održavanjem stručnog skupa ‘Okruženje u integriranom kurikulumu – prostor kao poticaj za cjeloviti razvoj djeteta’ 21. i 22. ožujka 2024. u prostorima Stare Pekare. Suorganizatori stručnog skupa bili su Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti i Kineziološki fakultet Osijek te se ostvarila suradnja s Agencijom za odgoj i obrazovanje.
Na dvodnevnom stručnom skupu prisustvovalo je gotovo 180 djelatnika predškolskih ustanova iz cijele Hrvatske. Kroz čak 14 paralelnih sesija predstavljeno je više od 60 primjera dobre prakse i stručnih radova stručnih djelatnika predškolskih ustanova među kojima su primjere dobre prakse iz DV Lojtrice prezentirale odgojiteljice Niveš Tepšić i Lana Pešl.
Središnja tema stručnog skupa jest okruženje u integriranom kurikulumu, odnosno prostor kao poticaj za cjeloviti razvoj djeteta. Prema Rinaldi (2006) okruženje podrazumijeva cjelokupno fizičko okruženje kao i njegovu vremensku i socijalnu dimenziju s kojima je dijete u stalnom međudjelovanju. Za poticanje cjelovitog razvoja djeteta važno je pažljivo i kvalitetno organizirati i oblikovati okruženje u kojem djeca borave čime ono postaje ‘treći odgojitelj’.
Odgojiteljice su predstavljale svoj rad i DV Lojtricu sa temom : “SOCIJALNO OKRUŽENJE kao prediktor obogaćivanja odgojno-obrazovnog procesa integriranog sportskog programa dječjeg vrtića “.
Rad govori o ostvarenoj suradnji s lokalnom zajednicom i kreiranju poticajnog socijalnog okruženja integriranog sportskog programa Dječjeg vrtića Lojtrica iz Velike Mlake. Cilj ovoga rada je bio prikazati mogućnosti ostvarivanja suradničkih odnosa sa sportskim klubovima/sportašima s ciljem razvoja i usavršavanja socijalnih kompetencija, usvajanja novih spoznaja o različitim sportskim disciplinama te poticanja pozitivnog stava i interesa prema sportus, odbojka, bacanje diska) djeca su imala priliku razvijati svijest o novim oblicima suradnje, unutar i izvan odgojno-obrazovne ustanove . Kroz igru i kretanje upoznali su nove oblike rada s kojim se do sada nisu susreli, razvijali su motoričke vještne, usvajali nova motorička znanja.