PLAN SADNJE DRVEĆA

Kao i prijašnjih godina, tako smo se i ove godine uključili u kolektivnu sadnju drveća koju organizira Udruga „Zasadi stablo, ne budi panj!“. Sadnju ćemo provesti u objektu Smendrovićeva i u objektu Gradići.

 

TJEDAN KOLEKTIVNE SADNJE BITI ĆE:

Suradnju smo ostvarili sa Udrugom „Posadi drvo ne budi panj!“, Šumarskim fakultetom, rasadnicima te radnicima VG Komunalca. U sadnju drveća ćemo uključiti djecu i odgojitelje, ravnateljicu, administrativno-računovodstvene radnike, stručni tim, domare, spremačice, kuharice i ekonoma.

  1. rujna obilježavamo međunarodni Dan sadnje stabala.

 

NACIONALNA KAMPANJA – Zasadi stablo, ne budi panj

Udruga „Zasadi stablo, ne budi panj!”nastavlja uspješnu kontinuiranu kampanju sadnje stabala u Republici Hrvatskoj, u kojoj je do sada više od 23000 raznovrsnih sudionika diljem Hrvatske zasadilo više od 60000 stabala.

Svjesni potrebe za djelovanjem u utrci s klimatskom krizom, Udruga nudi odgovor na istu u obliku najveće volonterske kampanje sadnje stabala, kako bi svi zajedno podigli ekološku svijest i potvrdili društvenu i ekološku odgovornost te tako pomogli u realizaciji strategija ublažavanja posljedica klimatskih promjena prema EU standardima.

Ostvarena je i jedna zanimljiva suradnja s tvrtkom ‘Arbona’ tako da će kampanja biti isključivo digitalna – neće se printati plakati pa time niti trošiti papir. “Sve više smo usmjereni digitalnim oblicima komunikacije pa smatramo da je ova odluka, osim što čuva prirodu, i u skladu je s modernim vremenima”.

 

 

POŠTOVANI RODITELJI

 

Predlažemo da i vi kod kuće s Vašim djetetom posadite drvo.

Fotografirajte i pošaljite nam.

  Hvala!

 

 

EKO skupina DV Lojtrica