U razdoblju od 7. do 18. ožujka djeca našeg vrtića imala su priliku pogledati originalnu i nadasve poučnu dječju predstavu naše dramske skupine pod nazivom „Medina zimska avantura“.

Dramsku skupinu našeg vrtića čine odgojiteljice koje uz osobitu kreativnost posjeduju i glumački talent, a to su Ivana Grubelić, Manda Krvarić, Marinela Iličić,  Anita Miloš, Tanja Jelić, Laura Mrkonjić, Ivona Jozinović, Ivanka Puzak, Nina Knežević, Petra Siladi, Mišela Majić, Sanja Trumbetaš, Maria Kos i Ana Zrno. Dramska skupina bavi se osmišljavanjem, prilagođavanjem, stvaranjem predstava za djecu, prilagođenih njihovom uzrastu uz prikazivanje primjera dobre odgojno-obrazovne prakse i dramsko-scenskih izraza. Voditeljica dramske grupe je Petra Siladi koja je ujedno i autorica predstave koju smo gledali ovih dana. Treba napomenuti i da je cjelokupna scenografija i kostimografija također djelo ruku naših vrijednih odgojiteljica pa je tako Manda Krvarić  izradila kostime, a za scenografiju pobrinula se Sanja Trumbetaš. Uz to su odgojiteljice iz kreativne interesne skupine našeg vrtića sudjelovale pri izradi i osmišljavanju rekvizita potrebnih za predstavu.

Djeca su uz puno smijeha, veselja i plesa uživala u avanturama jednog mede koji je pokušavajući izbjeći zimski san upao u nevolje, ali je uz pomoć prijatelja šumskih životinja i dr. Dabra ipak pronašao mir i odmor koji nam je svima,  a posebice djeci, nužan za kvalitetan i zdrav život.

 

Pripremila: Tatjana Bašić, mag. praesc. educ.