Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju program predškole obavezan je za djecu školske obveznike (djeca koja će do 31. ožujka 2018. godine navršiti 6 godina). Dječji vrtić Lojtrica provodi program predškole za djecu s područja Mičevca, Velike Mlake, Šćitarjeva, Donje Lomnice i Gradića.

Pozivamo roditelje čija djeca nisu polaznici dječjeg vrtića da prijave svoju djecu za program predškole. Zahtjevi se podnose od 2. do 15. svibnja 2017. na adresi sjedišta Dječjeg vrtića Lojtrica, ponedjeljkom od 14 do 18 sati, a ostalim radnim danima od 9 do 15 sati.

Novost ove godine je mogućnost online upisa u dječje vrtiće. Roditelji koji žele predati Zahtjev za upis djeteta u dječji vrtić isti mogu predati u elektronskom formatu prateći upute na web stranici eUpisi koja se nalazi na poveznici: www.eupisi.gorica.hr

U slučaju online upisa, roditelji nisu dužni osobno predati pisani zahtjev s dokumentacijom u dječji vrtić već uz online obrazac dostavljaju skeniranu dokumentaciju. Originalnu dokumentaciju roditelji primljene djece dostavljaju prilikom upisa djeteta, odnosno prije potpisivanja ugovora.

Za prijavu djeteta u program predškole roditelj/skrbnik predaje sljedeću dokumentaciju:

  1. popunjeni i potpisani zahtjev za upis (dostupan na stranici www.gorica.hr  i na stranicama dječjih vrtića),
  2. rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta,
  3. uvjerenje (potvrdu) o prebivalištu djeteta ili presliku osobne iskaznice,
  4. preslike osobnih iskaznica roditelja/skrbnika
  5. Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u vrtić
  6. Presliku medicinske dokumentacije koja potvrđuje posebnu zdravstvenu potrebu ili teškoću u razvoju djeteta

 

Svi dokumenti mogu biti preslike uz predočenje originala.

Stručni tim Dječjeg vrtića Lojtrica tijekom rujna provest će inicijalne razgovore sa svom prijavljenom djecom i roditeljima, a o terminima razgovora roditelji će biti obaviješteni putem mrežne stranice i oglasnih ploča Dječjeg vrtića.

Program predškole počet će 2. listopada 2017. godine.

Dokumenti:

Obavijest o prijavi djece za program predškole 2017-18

Zahtjev za upis u program predškole 2017-18

E-upisi:

http://eupisi.gorica.hr/