U engleskoj skupini u područnom objektu Osnovna škola Velika Mlaka provodi se projekt pod nazivom Ancient Egypt.
U sklopu projekta djeca su naučila mnogo o načinu života i običajima ljudi drevnog Egipta putem enciklopedija, slikovnih materijala i video zapisa.
Istraživali su o piramidama, mumijama, faraonima i bogovima u drevnom Egiptu. Također su izrađivali egipatski nakit i to na više različitih načina. Slikali su faraona Tutankamona, horusovo oko i radili reprodukcije slika sa papirusa. Naučili su prepoznavati hijeroglife, pisati ih i rješavati zagonetke s njima. Pisali su imena na hijeroglifima i učili egipatski brojevni sustav. Djeca su uz pomoć odgojiteljica izradila stolno-manipulativnu igru s pravilima „Pyramid treasure hunt“.