Tijekom odgojno-obrazovnog rada odgojiteljice sportske skupine uočile su kako djeca imaju teškoća u razlikovanju boja što ih je potaklo na projekt o bojama koji se kasnije proširio i na geometrijske oblike. Dijete je najproduktivnije i najzadovoljnije kada ima mogućnost svim svojim osjetilima „upijati“ svijet koji ga okružuje i kada može učiti čineći. Kroz igru, manipulaciju i promatranje aktivna su sva osjetila, stoga su odgojiteljice osmislile mnoštvo poticaja i aktivnosti koje su omogućile djeci da osjećaju svim osjetilima i sami dođu do spoznaja.

Zadaće projekta bile su: upoznati osnovne i izvedene boje , prepoznati osnovne geometrijske oblike, imenovati ih i klasificirati po jednom ili više kriterija, analizirati predmete/pojave oko sebe i prikazati ih bojom i kroz geometrijske oblike, razvijati komunikaciju na materinjem jeziku, osobito slušanje i razumijevanje te razvijati maštu i kreativnost.

Djeca su rado sudjelovala u aktivnostima miješanja boja te su nestrpljivo iščekivali koja će boja nastati kada se boje izmiješaju. Vrlo brzo su upamtili koja boja se kojom miješa da bi nastala treća. Koristile su se razne likovne tehnike i materijali kako bi djeca uočila i intenzitet boja. Istraživanje i stvaralačko korištenje boja svojsteno je djetetovoj urođenoj istraživačkoj prirodi. Ono mu omogućuje upoznavanje i otkrivanje primarnih, ali i sekundarnih i tercijarnih boja i njihovih tonova tj. nijansi te kreiranje novih boja.

Odgojiteljice su izradile poticajni didaktički materijal vezan uz boje i geometrijske oblike čime su obogatile centre aktivnosti u sobi, koji su djeci stalno bili dostupni.

Dječji radovi nastali tijekom projekta izloženi su na dječjem odjelu Gradske knjižnice Velike Gorice u razdoblju od 9. do 26.6.

Pripremila : Lana Pešl, odgojiteljica