U sportskoj skupini odgojiteljice su s djecom provodile projekt „Svemir“, kojim su djeca otkrivala svijet zvijezda, planeta i meteora. Postavljali su razna pitanja na koja su odgovore tražila u enciklopedijama, slikovnicama i časopisima. Odgojiteljice su u sobi dnevnog boravka uredile mjesto za kutić Svemira i obogatile ga raznim materijalima, maketama i didaktikom kako bi djeca mogla samostalno otkrivati što više informacija o Svemiru kroz igru.

Cilj projekta bio je zadovoljiti dječji interes za svemir, osobito za planete u Sunčevom sustavu, meteore i rakete, te im putem raznih poticajnih materijala omogućiti stjecanje znanja u skladu s njihovom dobi. Naglasak je na procesu učenja kroz igru, manipuliranje, razgovor i istraživanje.

Projektom su se ostvarivali zadaci: proširivanje vokabulara, kreativno izražavanje bojom, papirom, plastelinom, neoblikovanim materijalom, razvijanje mašte,  fine motorike, taktilne i vizualne percepcije i razvoj svijesti o važnosti očuvanja planete Zemlje.
Djeca su sudjelovala u raznovrsnim aktivnostima kao što su crtanje, bojanje, izvođenje pokusa, izrada rakete u kojoj mogu putovati, makete raketa, osmišljavanje odijela kojim će moći putovati negdje u svemir i drugo.