Povjerenstvo za upis Dječjeg vrtića Lojtrica donijelo je odluku o upisu djece, na temelju broja slobodnih mjesta u pojedinim objektima i skupinama (Plan upisa), prema kriterijima koji su određeni Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, Odlukom Gradskog vijeća Grada Velike Gorice i Pravilnikom o upisu djece Dječjeg vrtića Lojtrica.

 

Roditelji djece čiji su zahtjevi za upis prihvaćeni dužni su se javiti Dječjem vrtiću Lojtrica dana 27. 02. u vremenu od 11:00 do 15:00 sati na brojeve telefona:

6231-596; 6231-591; 6231-592; 6231-598 kako bi potvrdili da prihvaćaju ponuđeno mjesto i dobili termin inicijalnog razgovora.

Roditelji koji se ne jave Dječjem vrtiću navedenog dana smatrat će se da su odustali od upisa u DV Lojtrica.

 

Informacije o inicijalnim razgovorima i potpisivanju Ugovora:

 

Sa svom primljenom djecom i roditeljima obavit će se inicijalni razgovori koji su obavezan dio upisa. Razgovori će se obavljati u Smendrovićevoj 9, Velika Mlaka, u terminu kojeg će roditelj dobiti telefonskim putem.

 

Na razgovor dolazi roditelj s djetetom i donosi sljedeću dokumentaciju:

  • čitko ispunjen Inicijalni upitnik kojeg možete preuzeti s naše mrežne stranice (u rubrici Obrasci za roditelje),
  • presliku zdravstvene iskaznice djeteta,
  • presliku knjižice cijepljenja djeteta,
  • potvrdu pedijatra o obavljenom sistematskom pregledu djeteta (ne stariju od 2 mjeseca od dana inicijalnog razgovora),
  • potvrdu stomatologa o obavljenom sistematskom pregledu djeteta,
  • preslike medicinske dokumentacije za dijete sa zdravstvenim ili razvojnim teškoćama (npr. specijalistički nalazi i preporuke u slučaju alergija, kroničnih bolesti, nalazi logopeda, psihologa, fizijatra…),
  • preslika Nalaza i mišljenja Jedinstvenog tijela vještačenja ili Rješenja HZZO o korištenju dopusta za njegu djeteta s teškoćama u razvoju.

 

Tek nakon što je obavljen razgovor i donesena sva tražena dokumentacija potpisuje se Ugovor o ostvarivanju predškolskog odgoja i obrazovanja za dijete, kojeg potpisuju oba roditelja i u slučaju jednoroditeljskih obitelji gdje su oba roditelja skrbnici.

Obavijest o rezultatima upisa 2-2023