Povjerenstvo za upise Dječjeg vrtića Lojtrica donijelo je odluku o upisu djece, na temelju broja slobodnih mjesta u pojedinim objektima i skupinama, prema kriterijima koji su određeni Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, Odlukom Gradskog vijeća Grada Velike Gorice i Pravilnikom o upisu djece Dječjeg vrtića Lojtrica.

 

Na popisu prihvaćenih Zahtjeva za upis u dječji vrtić (dokument na dnu stranice) nalazi se rubrika s terminom razgovora koji je obavezan dio upisa. Razgovor će se obaviti u prostoru Dječjeg vrtića Lojtrica, Smendrovićeva 9, Velika Mlaka.

 

Inicijalni razgovori provodit će se sukladno epidemiološkim preporukama HZJZ i MZO.

Na razgovor dolazi isključivo jedan roditelj s djetetom. Djetetu i roditelju bit će izmjerena tjelesna temperatura nakon čega će biti upućeni na dezinfekciju  odnosno pranje ruku. Roditelj ulazi u vrtić samo s maskom. Molimo roditelje da se pridržavaju termina i poštuju distancu od 2 metra u odnosu na druge. Molimo Vas da u prostor vrtića ne unosite hranu, piće niti dječje igračke.

 

Roditelj je dužan na inicijalni razgovor donijeti ispunjeni Upitnik za roditelje novoupisane djece, u protivnom neće biti moguće pristupiti inicijalnom razgovoru koji je uvjet za potpisivanje Ugovora. Upitnik je potrebno preuzeti s mrežne stranice (ispod ovog teksta), isprintati i čitko ispuniti.

 

Uz ispunjen Upitnik na razgovor je potrebno donijeti još i sljedeću dokumentaciju:

  • presliku zdravstvene iskaznice djeteta,
  • presliku knjižice cijepljenja djeteta,
  • potvrdu pedijatra o obavljenom sistematskom pregledu djeteta,
  • potvrdu stomatologa o obavljenom sistematskom pregledu djeteta,
  • preslike medicinske dokumentacije za dijete sa zdravstvenim ili razvojnim teškoćama ukoliko ih niste priložili prilikom podnošenja zahtjeva (npr. specijalistički nalazi i preporuke u slučaju alergija, kroničnih bolesti, nalazi logopeda, psihologa, fizijatra…),
  • preslika Nalaza i mišljenja Jedinstvenog tijela vještačenja ili Rješenja HZZO o korištenju dopusta za njegu djeteta s teškoćama u razvoju ukoliko ga niste priložili prilikom podnošenja zahtjeva.

 

Tek nakon što je obavljen razgovor i donesena sva tražena dokumentacija potpisuje se Ugovor o ostvarivanju predškolskog odgoja i obrazovanja za dijete, kojeg potpisuju oba roditelja i u slučaju jednoroditeljskih obitelji gdje su oba roditelja skrbnici. Roditelj koji dolazi s djetetom na razgovor potpisat će Ugovor odmah, a drugi roditelj bilo koji drugi dan u vremenu od 7:30 do 15:00 sati do kraja lipnja.

 

Ukoliko kandidat ne dođe na inicijalni razgovor i ne obavijesti o nedoslasku smatrat će se da je odustao od upisa.

 

Upisi u „Malu školu“

Inicijalni razgovori za upis u program predškole izvan redovitog programa (Mala škola) održavat će se u rujnu 2021. o čemu će roditelji biti naknadno obaviješteni  putem mrežne stranice dječjeg vrtića.

Obavijest o rezultatima upisa 2021

Inicijalni upitnik