Povjerenstvo za upise Dječjeg vrtića Lojtrica donijelo je odluku o upisu djece, na temelju broja slobodnih mjesta u pojedinim objektima i skupinama, prema kriterijima koji su određeni Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, Odlukom Gradskog vijeća Grada Velike Gorice i Pravilnikom o upisu djece Dječjeg vrtića Lojtrica.

Na popisu prihvaćenih Zahtjeva za upis u dječji vrtić nalazi se rubrika s terminom razgovora koji je obavezan dio upisa. Razgovor će se obaviti u prostoru Dječjeg vrtića Lojtrica, Smendrovićeva 9, Velika Mlaka.

 

Na razgovor dolazi roditelj s djetetom i donosi sljedeću dokumentaciju:

 

  • popunjen obrazac za razgovor (čitko, štampanim slovima) koji možete preuzeti s mrežne stranice,
  • presliku zdravstvene iskaznice djeteta,
  • presliku knjižice cijepljenja djeteta,
  • original potvrde pedijatra o obavljenom sistematskom pregledu djeteta koju ste priložili prilikom podnošenja zahtjeva,
  • potvrdu stomatologa o obavljenom sistematskom pregledu djeteta,
  • preslike medicinske dokumentacije za dijete sa zdravstvenim ili razvojnim teškoćama ukoliko ih niste priložili prilikom podnošenja zahtjeva (npr. specijalistički nalazi i preporuke u slučaju alergija, kroničnih bolesti, nalazi logopeda, psihologa, fizijatra…),
  • preslika Nalaza i mišljenja Jedinstvenog tijela vještačenja ili Rješenja HZZO o korištenju dopusta za njegu djeteta s teškoćama u razvoju ukoliko ga niste priložili prilikom podnošenja zahtjeva,
  • originale dokumentacije priložene uz zahtjev potrebno je donijeti na uvid.

 

Tek nakon što je obavljen razgovor i donesena sva tražena dokumentacija potpisuje se Ugovor o ostvarivanju predškolskog odgoja i obrazovanja za dijete, kojeg potpisuju oba roditelja i u slučaju jednoroditeljskih i samohranih obitelji gdje su oba roditelja skrbnici.

 

Ukoliko kandidat ne dođe na inicijalni razgovor i ne obavijesti o nedoslasku smatrat će se da je odustao od upisa.

 

Neprihvaćeni zahtjevi nalaze se na listi čekanja te će se razmatrati u slučaju oslobađanja mjesta. Također svi zainteresirani za upis djece moći će se prijaviti isključivo elektroničkim putem  na https://eupisi.gorica.hr tijekom cijele godine, počevši od kolovoza 2018.

 

Upisi u „Malu školu“

Inicijalni razgovori za upis u program predškole izvan redovitog programa (Mala škola) održavat će se u rujnu 2018. o čemu će roditelji biti naknadno obaviješteni  putem mrežne stranice dječjeg vrtića.