Povjerenstvo za upise Dječjeg vrtića Lojtrica donijelo je odluku o upisu djece, na temelju broja slobodnih mjesta u pojedinim objektima i skupinama, prema kriterijima koji su određeni Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, Odlukom Gradskog vijeća Grada Velike Gorice i Pravilnikom o upisu djece Dječjeg vrtića Lojtrica.

Na popisu prihvaćenih Zahtjeva nalazi se rubrika s terminom razgovora koji je obavezan dio upisa. Razgovor će se obaviti u prostoru Dječjeg vrtića Lojtrica, Smendrovićeva 9, Velika Mlaka.

 

Na razgovor dolazi roditelj s djetetom i donosi sljedeću dokumentaciju:

 

  • popunjen obrazac za razgovor (čitko, štampanim slovima) koji možete preuzeti s mrežne stranice
  • presliku zdravstvene iskaznice djeteta
  • presliku knjižice cijepljenja djeteta
  • Potvrdu pedijatra i stomatologa o obavljenom sistematskom pregledu djeteta
  • preslike medicinske dokumentacije ako dijete ima zdravstvenih ili razvojnih teškoća (npr. specijalistički nalazi i preporuke u slučaju alergija, kroničnih bolesti, nalazi logopeda, psihologa, fizijatra…)
  • Nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja ili Rješenje HZZO o korištenju dopusta za njegu djeteta s teškoćama u razvoju
  • novo Rješenje o dječjem doplatku ili Potvrdu hzmo o ostvarenom pravu na dječji doplatak za tekuću godinu ukoliko su roditelji uz Zahtjev priložili staro Rješenje
  • roditelji koji su se prijavili putem aplikacije e-upisi na razgovor donose ispisan i potpisan Zahtjev, originalne dokumente na uvid i preslike dokumenata

 

Tek nakon što je obavljen razgovor i donesena sva tražena dokumentacija potpisuje se Ugovor o ostvarivanju predškolskog odgoja i obrazovanja za dijete, kojeg potpisuju oba roditelja i u slučaju jednoroditeljskih i samohranih obitelji gdje su oba roditelja skrbnici.

 

Ukoliko kandidat ne dođe na inicijalni razgovor i ne obavijesti o nedoslasku smatrat će se da je odustao od upisa.

Dokumenti:

Rezultati upisa za 2017.-2018

Obrazac za razgovor