Dječji vrtić Lojtrica bio je domaćin seminara „Što kineziologija i medicina rada mogu učiniti za zdraviji i duži radni vijek“. Ovaj seminar, održan 06. studenoga o.g., Zavod za unapređivanje zaštite na radu organizirao je uz potporu Europske agencije za zaštitu na radu (EU-OSHA, )a u sklopu europske kampanje „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“.

Dobrodošlicu  sudionicima poželjela je ravnateljica vrtića Ljuba Brnadić, a seminar je otvorila Snježana Štefok, voditeljica Službe za edukaciju, informiranje i međunarodnu suradnju.

Teme isticane u europskoj kampanji su: pomicanje dobi za odlazak u mirovinu i sve dulji radni vijek, velike fluktuacije i migracije, osobito odlazak mladih i radnika s iskustvom iz zemlje …

Ana Akrap, viša stručna savjetnica, govorila je o načinima organiziranja sigurnih  i zdravih uvjeta tijekom cijelog radnog vijeka. Sudionici su sa zanimanjem pogledali više kratkih filmova na tu temu, a Akrap je predstavila i e-vodič- alat za radnike, poslodavce, voditelje ljudskih potencijala i stručnjake zaštite na radu izrađen u sklopu europske kampanje.
Krešimir Kaćunko, voditelj Službe nadzora zaštite na radu u Inspektoratu rada, detaljno je objasnio postupanje inspektora zaštite na radu tijekom nadzora istaknuvši kako inspektorima nije cilj puko pisanje globa i pokretanje prekršajnih postupaka, nego da zaštita na radu bude besprijekorna, što je važno i za radnike i za poslodavce.

Na koji se način mogu spriječiti mišićno-koštani poremećaji, odnosno kako se može zaustaviti njihovo napredovanje ako već postoje? Na to pitanje odgovorila je dr. sc. Josipa Nakić s Kineziološkog fakulteta u Zagrebu predstavivši projekte koje provodi s radnicima LIDL a i INA-e na njihovim radnim mjestima, a čiji je cilj očuvanje zdravlja kako bi radnici bili aktivni i u starosti. Predavanje je popratila s više video-clipova koji su nastali u sklopu projekata, a u kojima su prikazani najčešći pogrešni pokreti i kretanje u procesu rada, primjerice, u skladištu ili trgovini, kao i pravilno izvođenje pokreta i kretnji. Pokazavši najčešće pogreške, objasnila je na koji način malim pomacima – ispravljenim kretanjem i držanjem – možemo učini puno za naše zdravlje. Za kraj pokazala je „jednostavnu, a najbolju vježbu“ za održavanje ravnoteže, jačanje zdjelične muskulature i kralježnice.

Uključivanjem u buduće projekte Zavoda za unapređivanje zaštite na radu,  vrtići Grada žele postati primjer dobre prakse za radna mjesta na kojima radi zdrav, aktivan i zadovoljan radnik.