U našem novom vrtiću u Velikoj Mlaki koji ima dvije bogato opremljene sportske dvorane od 1. rujna provodi se cjelodnevni sportski program. Na roditeljskom sastanku upoznali smo roditelje s načinom provedbe odgojno-obrazovnog rada u mješovitoj sportskoj skupini, razvojnim zadaćama sportskog programa, načinom ostvarivanja tih zadaća kroz svakodnevne aktivnosti i sportskim sadržajima u dvorani.

Tjelesno vježbanje u dvorani ostvaruje se svakog dana kroz 4 dijela s unaprijed postavljenim ciljevima.
U uvodnom dijelu, kroz aktivnosti elementarnih igara ili trčanja sa zadacima, organizam se nastoji pripremiti za povećane napore koji ga očekuju tijekom sata.

U pripremnom dijelu putem opće pripremnih vježbi sa ili bez pomagala utječe se na pokretljivost zglobova, jačanje ili istezanje mišića te pravilno držanje tijela.

U glavnom dijelu sata primjenom osnovnih oblika kretanja utječe se na antropološki, srčano-žilni i respiratorni sustav, razvoj svih motoričkih sposobnosti (koordinacije, ravnoteže, fleksibilnosti, preciznosti, snage, brzine i izdržljivosti) te se usvajaju određena motorička znanja iz različitih sportskih grana.

U završnom dijelu potrebno je sve fiziološke i psihičke funkcije organizma približiti stanju kakvo je bilo prije početka vježbanja te se stoga primjenjuju elementarne igre mirnoga karaktera.

Tjelesno vježbanje prilagođava se dobnim i individualnim sposobnostima svakog djeteta te omogućava djetetu zadovoljenje potreba za igrom i kretanjem. Roditelji su se upoznali s činjenicom da je predškolsko doba razdoblje intenzivnog razvoja koštano-vezivnog i živčano-mišićnog sustava stoga Svjetska zdravstvena organizacija promiče tjelesnu aktivnost za djecu u trajanju od sat vremena dnevno. Tjelesnim aktivnostima u sportskom programu djecu potičemo na usvajanje navika svakodnevnog bavljenja sportom i zdrave prehrane. Poticanjem motoričkog razvoja utječemo i na ostale segmente razvoja – kognitivni, socijalni i emotivni.
Sudjelovanjem u tjelesnim aktivnostima djeca imaju priliku učiti o nužnim životnim vještinama poput poštivanja protivnika, prihvaćanja poraza ili pobjede, timskog rada, shvaćanja da se može uspjeti samo upornim radom, uče prihvaćati sebe i granice svojih mogućnosti te razvijaju strpljivost i ustrajnost.

“Svi dijelovi tijela koji su u funkciji, ukoliko se primjereno koriste i vježbaju radom, dobro se razvijaju, ostaju zdravi, sporo stare, ali ukoliko nisu u uporabi postaju skloni bolesti, zaostaju u rastu i brzo stare.” (Hipokrat, 400 g.p.n.e.)