Dobra i kontinuirana suradnja Dječjeg vrtića Lojtrica i Udruge za prevenciju karijesa omogućuje da se u našem vrtiću posebna pozornost posvećuje ne samo zdravoj prehrani, već i pravilnoj oralnoj higijeni i brizi o zdravlju djece. Svake godine u svim grupama provodi se preventivni zdravstveni program koji uključuje edukaciju djece, roditelja i odgojitelja o pravilnoj higijeni usne šupljine.

Djeca našeg vrtića ovih su dana učila o zubnim bolestima, pravilnoj brizi o zdravlju zubića, a stomatologinja Matea Runje demonstrirala im je tehniku pranja zubi što su djeca odmah i uvježbavala.

Stjecanjem novih iskustava kroz aktivno sudjelovanje djeca su razvila pozitivne stavove prema stomatologu i brizi o svom zdravlju.