Na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu od 29.- 31.08.2109. održan je  III. Znanstveno-umjetnički simpozij s međunarodnim sudjelovanjem „ Kako dramsko izražavanje doprinosi kvaliteti poučavanja“, u organizaciji UFZG i Teatra Tirena.  Na simpoziju se raspravljalo o važnim pitanjima uloge dramskog odgoja,   dramskih tehnika koje pridonose poboljšanju igre i učenja, vrstama dramsko pedagoških metoda koje pridonose kvaliteti odgojno- obrazovnog rada u školama i dječjim vrtićima.

Na Simpoziju su  sudjelovale odgojiteljice mentorice Ana Marija Cimaš i Zlatica Šandor predstavljajući Dječji vrtić Lojtrica, u suradnji s odgojiteljicom Ivanom Pavišić iz Dječjeg vrtića Velika Gorica. Istražujući nove pristupe u provedbi odgojno- obrazovnog rada, te radeći na profesionalnom razvoju odgojiteljice su  povezale svoj rad, kompetencije i iskustvo te aktivno sudjelovale u izlaganju kvalitetne prakse na temu „Uloga dramskih igara lutkom u razvoju kompetencija“  te održale radionicu za prisutne sudionike pod nazivom „S lutkom u maštu“ u trajanju od 4 sata. U radu su prikazale na koji način uporaba lutke u skupini pomaže djeci u spoznavanju njihovih vještina, kontroliranju emocija, izgradnji samopoštovanja, kooperativnosti, razvoju socijalnih kompetencija te kompetencija na materinjem jeziku. Cilj sudjelovanja na ovakvom Simpoziju je bio prikazivanje modernog pristupa odgojno-obrazovnom radu, korištenjem različitog materijala za izradu lutaka i priča te obogaćivanjem materijalnog konteksta, u kojem se potiče slobodna interpretacija djeteta, njihova kreativnost, radost i užitak stvaranja.