Projekt „Say hello to the world“ u kojem aktivno sudjeluje engleska mješovita skipina iz centralnog objekta ove godine za partnera dobila je dječji vrtić iz Osijeka. Nakon uspješno prorađenih tema „To sam ja“ i „Ja i moja obitelj“ , došla je treća tema na red a to je „Ja i moj vrtić“. Osim svakodnevnog zajedničkog druženja s djecom iz drugih skupina za vrijeme boravka na igralištu vrtića, zanimljivo je i korisno ostvariti druženja među skupinama kada je to moguće. Kako je engleskoj skupini partner u projektu dječji vrtić iz Osijeka, a montessori skupina je u aktivnostima vezanima za regiju Slavoniju, tako su odgojiteljice obje skupine to vidjele kao priliku za suradnju. Organizirale su druženje djece gdje je svaka skupina predstavila što je dosad naučila u provedenim aktivnostima na zajedničku temu. Na taj način bolje smo se upoznali i povezali ali i proširili dosadašnje znanje. Posebno su nam se svidjele pjesmice koje se pjevaju u kolu te narodna nošnja koju su djeca imala priliku odjenuti.