Jedna od važnih zadaća odgojitelja je stvaranje preduvjeta za oslobađanje i poticanje dječje
kreativnosti. O tome posebno govori dr. Jasna Cvetković-Lay, obrazovna specijalistica za
darovite. Prema Cvetković-Lay (2002) emocionalnu podršku djetetu potrebno je prepoznati,
cijeniti i dati pitanjima i neobičnim misaonim eksperimentima. Djetetu treba osigurati
mnoštvo raznolikog materijala, učiti ga ustrajnosti te poticati originalnost (Isto, 2002).
Poticanje divergentnog mišljenja moguće je kroz razne kreativne metode kao što su npr. umne
mape, oluje ideja, gluma, vođena fantazija, kartice slučajnih pojmova, glazba, slikanje, priča i
brojne druge. Kreativno mišljenje vodi eksperimentu, ali i otkriću i izumu, stoga ga je
potrebno što više poticati. Djecu treba poticati da misle, pronalaze rješenja, stvaraju, predlažu
različite ideje te nauče samostalno rješavati probleme. Na taj će način stjecati samostalnost,
toleranciju i biti aktivni u individualnim i grupnim aktivnostima. Također dijete će se
osloboditi straha od pogrešaka i neuspjeha.

Osim kroz svakodnevne aktivnosti u redovnom programu u kojima potičemo dječju
kreativnost i darovitost, u DV Lojtrica postoji kraći program rada s potencijalno darovitom
djecom. Program se provodi u centralnom objektu te je organiziran kao igraonica u mješovitoj
skupini djece, jednom tjedno u poslijepodnevnim satima, u trajanju od 60 minuta. U skupinu
je ove godine uključeno 10-ero djece u dobi od 4 do 7 godina. Program provode odgojiteljice
Josipa Jambrek i Božica Rakamarić, koje imaju dodatnu izobrazbu za provođenje tog
programa. U realizaciji programa sudjeluje i stručni tim Vrtića. Kroz program se namjeravaju
zadovoljiti djetetove specifične potrebe i potaknuti razvoj već urođenih potencijala. Kraći
program za potencijalno darovitu djecu u izboru poticaja naglasak stavlja na aktivnosti koje
potiču aktivno učenje, kreativnost i divergentno mišljenje.

Postoji dan kada poseban naglasak stavljamo na dječju kreativnost, maštu i stvaralaštvo a to je
Dan izumitelja koji se obilježava 9. studenog svake godine. Ovaj dan nas potiče na stvaranje i
jačanje vjere u vlastite izumiteljske ideje i promjene za zajedničku budućnost. Također na taj
dan se prisjećamo davno zaboravljenih izumitelja, a posebno onih koji su svojim izumima
unaprijedili ljudski život. Povodom tog dana, u engleskoj mješovitoj skupini organizirali smo
„Dan izuma“. Djeca su u timu imala zadatak osmisliti svoj izum, smisliti ime za njega, te ga
nakon isteka zadanog vremena predstaviti prijateljima. Također smo se u tome danu dotakli i
profesora Baltazara i njegovih izuma. Predškolci su također za domaću zadaću imali osmisliti
svoj izum koji su potom izradili ili nacrtali te ga u vrtiću prezentirali svojim prijateljima.
Velika pohvala za male kreativne izumitelje!

„Hoće li dijete razviti svoju darovitost/talent i iskazati ga u nekom području svoje aktivnosti
ovisi, osim o onome što je na svijet donijelo rođenjem, i o brojnim okolinskim činiteljima
kojima će biti izloženo tijekom života, osobito tijekom ranog djetinjstva. Zbog toga stručnjaci
koji proučavaju ovaj fenomen upozoravaju da je upravo tijekom predškolske dobi potrebno
poticati razvoj svih postojećih potencijala, pa tako i onih područja koja bi se mogla razviti
intenzivnije i značajnije od drugih i kasnije iskazati kao darovitost.“ (Cvetković-Lay i
Sekulić-Majurec, 2008).

Tekst pripremila: Marija Kmet, odgojiteljica